Aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed

1. februar 2018

Så lykkedes det at få en politisk aftale på plads, der skal forbedre forholdende for fremkommelighed og trafiksikkerhed. Aftalen er indgået mellem med regeringen og Dansk Folkeparti. I aftalen er der afsat midler til en række projekter, der skal øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden i Danmark. Aftalen indeholder blandt andet en krydsombygning ved Ansvej i Ans. Hertil er der afsat 5,9 mio. kr. 

Dette er utvivlsomt et skridt i den rigtige retning, og aftalen understøtter det arbejde, som jeg som Transportordfører har kæmpet for i mange år. Danmark har brug for transportpolitik, der sikrer vækst og jobskabelse, og som fokuserer på mobilitet, så det bliver lettere for alle danskere at komme rundt i landet. 

Jeg er meget tilfreds med at få denne aftale i hus. Jeg ser frem til flere lignende aftaler i fremtiden. Læs aftalen her

Hvor der er vilje, er der vej!