Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Midtjylland

Grøn Frihed

Grøn vækst, jobs og velstand

Du skal have din frihed i en grøn verden. Derfor skal kræfterne samles om at skabe grøn vækst og velstand – ikke nye, bevidstløse afgifter og forbud.

Det vil være hovedløst at dænge borgere og virksomheder til med nye skatter, der gør det dyrere at leve og producere i Danmark. Det vil gøre samfundskagen mindre, og det vil reducere vores velfærd mærkbart – ikke mindst til skade for den mindre bemidlede del af befolkningen. Grønne skatter og højere priser har det med at vende den tunge ende nedad.

Vi kunne sagtens reducere CO2 udledningen dramatisk på kort tid. Vi kunne jo gøre det meget dyrere at køre i bil eller flyve. Men begge dele ville gå voldsomt ud over danskernes frie bevægelighed og dermed livskvaliteten. Ikke mindst i de store dele af landet, hvor man er totalt afhængig af bilen og hvor kollektiv transport aldrig kommer til at dække den enkeltes transportbehov.

For mange er det livskvalitet at kunne tage på en forholdsvis billig weekendtur med fly til London eller Rom. Skulle det gøres meget dyrere i fremtiden? Nej, i stedet skal vi satse på, at der i løbet af nogle år kommer grønne drivmidler i tanken.

Tilbage...