Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

50 mio. kr. til Støjbekæmpelse

1. februar 2018

Regeringen og DF blevet enige om at afsætte 50 mio. kr. til at bekæmpe støj fra motorvejene rundt om i Danmark. Det er stort skridt i den rigtige retning. Rundt om i landet er mange borgere plagede af den til tider overdøvende støj, der kommer fra motorvejene. Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved problemet. De afsatte midler skal bruges på at lave støjskærme, der skaber en effektiv dæmpning af støjen. Projekterne til at nedsætte støjen indeholder følgende: 

- Støjskærm ved Odense SV, ved Fynske Motorvej E20 (25 mio. kr.)

- Støjskærm ved Taulov, ved Taulovmotorvejen E20 (14,6 mio. kr.)
- Støjskærm ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen 16 (10,3 mio. kr.)

Men selvom det er et skridt i den rigtige retning, så er der stadig masser, der kan gøres for at nedsætte støjen. Derfor vil jeg fremadrettet gå efter at få afsat endnu flere midler til støjbekæmpelse langs den danske motorveje. 

Læs aftalen her