Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Midtjylland

Frihed i foreningslivet

Foreningslivet skal have større frihed

Du skal have din frihed, og det skal alle ildsjæle. Vores foreninger skal ikke drukne i bureaukrati, bøvl og underlige afgifter. Vi skal give dem frihed.

Bankerne har indført de uhyre besværlige og tidskrævende procedurer med tilhørende høje gebyrer på baggrund af lovgivningen. Så det hele falder tilbage på os politikere, der i bedste mening lovgav med det mål at forebygge hvidvask af penge blandt terrorister og kriminelle bander. Der var næppe nogen, der forestillede sig de trængsler, som loven påførte tusindvis af foreninger med tilhørende frivillige bestyrelsesmedlemmer, der kører træt af bøvlet. Det hele er kort sagt løbet løbsk - ikke mindst i forhold til mindre foreninger, hvor det er komplet meningsløst at tale om hvidvask og onde hensigter.

Jeg vil derfor kæmpe hårdt for, at vi snarest får indført en bagatelgrænse, så foreninger med en kapital på for eksempel maksimalt 50.000 kr. slet ikke omfattes af de regler. Desuden skal vi luge ud i reglerne for de resterende foreninger, hvor det er åbenlyst, at de har et anerkendelsesværdigt formål.

Mange brave foreningsfolk og lokale ildsjæle har fået nok af bøvl og bureaukrati. De vil bruge deres gode frivillige kræfter på at skabe gode aktiviteter til medlemmerne og andre ud fra foreningens formålsparagraf.

Tilbage...