Nyheder

9. oktober 2017

Venstres Landsmøde 2017

Den 7. – 8. oktober blev Venstres årlige landsmøde afholdt i DGI Huset i Vejle, hvor jeg selvfølgelig også havde fornøjelsen af at deltage. Til mødet blev Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen begge genvalgt til deres respektive poster som henholdsvis formand og næstformand. Dermed står Venstre stærkt og samlet, og vi er i gode hænder fremover.

Ligesom til Folketingets åbning holdte Lars Løkke endnu en fremragende tale med klare holdninger og mål til fremtiden. Vi venstrefolk vil ikke finde os i parallelsamfund, hvor man blæser på dansk lov og danske værdier. I Danmark er man velkommen, hvis man kommer for at arbejde og respektere vores samfund.

Hvert år glæder jeg at deltage i Venstres Landsmøde, bl.a. fordi det giver anledning til at mødes med gode liberale kampfæller fra hele landet. Tak for en rigtig dejlig weekend. Vi ses helt sikkert til næste års landsmøde.


Starten på et nyt folketingsår

Endelig var det blevet tirsdag d. 3. oktober, og det betød en højtidelig og festlig dag på Christiansborg. Som det står skrevet i Grundloven, så starter et nyt folketingsår den første tirsdag i oktober kl. 1200. Som præsidiemedlem så jeg meget frem til at modtage den kongelige familie på den store trappe og derefter ledsage kronprinsessen til området bag den kongelige loge. Statsministeren leverede en fremragende åbningstale, om den positive udvikling vi er i gang med i Danmark. Det var en fornøjelse at mødes med alle mine gode kolleger igen efter fire måneders lovgivningspause (ikke at forveksle med ferie). Dertil kom åbningsgudstjenesten i Christiansborg Slotskirke med prædiken af biskoppen fra Viborg Stift. Åbningen af Folketinget er altid en festlig dag, og i år var ingen undtagelse.

Vil du vide mere om et præsidiemedlems rolle ved Folketingets festlige åbning, kan du se med herunder.


Indvielse af dannebrog

Til Folketingets åbning tirsdag d. 3. oktober lagde nogen måske mærke til noget nyt – nemlig at Dannebrog havde taget plads i salen. Ved åbningen af Folketinget sidste år var der opsat et stort midlertidigt flag bag formandens plads. Det faldt nogen for brystet, selvom jeg ikke kan forestille mig et mere passende symbol på det danske folkestyre. Derfor foreslog jeg i præsidiet, at der skulle stilles en permanent dannebrogsfane op i nærheden af formandens plads.

Du kan se mere om baggrunden for mit forslag samt indvielsen af dannebrogsfanen i videoen herunder.


Dannebrog i folketingssalen Ved åbningen af folketinget sidste år var der som en midlertidig løsning på dagen ophængt et flot dannebrogsflag bag formandens plads. 

Jeg foreslog derfor i præsidiet, at der som permanent løsning opstilles en dannebrogsfane på stang nær formandens plads - svarende til forsvarets regimenter og enheders faner. 

Det glæder mig derfor meget, at mit forslag vandt gehør i resten af præsidiet, og at der fredag d. 29 august var indvielse i folketingssalen af denne "folkestyrets fane". Her havde jeg den store ære og fornøjelse at slå et søm i fanen. Så nu er vi klar til Folketingets festlige åbning på tirsdag d. 3. oktober - med Dannebrog på varig plads i salen.


Besøg fra Mors


I dag fik jeg kærkommen besøg på Borgen fra Mors i form af borgmester Hans Ejner Bertelsen, kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Jensen og erhvervsdirektør Per Søndergaard. De tre var også i et overbevisende, sagligt og konkret foretræde i Transportudvalget, hvor de kæmpede for opgradering af både fremdriften og trafiksikkerheden på Rute 26 hen over Mors.


Venstre holder stand


En hilsen fra Østfjends Hallen i Mønsted, hvor borgmesterkandidat Ulrik Wilbek viste flaget og havde dialog med borgerne sammen med stærke lokale V-byrådskandidater, Karin Clemmensen og Kurt Mosgaard. Det er en fornøjelse at kæmpe side om side med gode lokale liberale kræfter.


Godt nyt. Aftale om nye bilafgifter er på plads

Nu kan vi endelig se frem til billigere biler, udbygget motorvej på Fyn og lavere brotakster ved Storebælt. En ny aftale er på plads til gavn for rigtig mange danske familier, der er afhængige af en rummelig og sikker bil. Tak til DF for godt samarbejde.

Læs aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti her.Kinesere på Borgen


Torsdag den 21/9 fik jeg efter aftale med Grundfos besøg i Folketinget af 25 kinesiske borgmestre fra Henan provinsen. Borgmestrene er på en to ugers studietur til Danmark på invitation fra Grundfos i Bjerringbro. Det var dejligt at opleve borgmestrenes levende interesse for det danske folkestyre og det stundende kommunalvalg.


Motorvejsdebat

Der var et yderst imponerende fremmøde til debat om den jyske parallelmotorvej, da jeg lagde vejen forbi Hvilsom Kulturhus. De ca. 150 engagerede deltagere stod for en god og konstruktiv debat. Og for det skal der lyde en stor tak. Det er dejligt at se så stor opbakning til projektet, men et ryk af linjeføringen mod vest til Rute 13 nord for Løvel var aftenens klare konklusion.


Virksomhedsbesøg hos Bredsgaard A/S


Stor tak til Bent Hansen og Ivan Tang for det interessante virksomhedsbesøg hos Bredsgaard A/S i Kjellerup sammen med borgmester Steen Vindum. Her er der gang i hjulene, bl.a. med produktion af effektivt udstyr til brug i produktion af juletræer (Tree Tech). Desuden servicering af landbruget med salg og vedligeholdelse traktorer og maskiner samt en flot butik, der kan få enhver handyman til at savle.

En bekymring hos virksomheden er fremtidig rekruttering af medarbejdere med den rette erhvervsfaglige uddannelse. Mon ikke lidt for stor en andel af de unge går på gymnasiet i vore dage...


Transportens Dag - transportpolitisk spørgetime


I dag har jeg været på besøg hos DI transport i anledning af Transportens Dag. I den forbindelse var jeg på podiet til debat sammen med transportordførerkollega Villum Christensen og Michael Svane fra DI Transport. Mange tak til alle deltagerne for en god debat.


Stand i Mønsted

På lørdag den 23. september står de to lokale kandidater til kommunalvalget Karin Clemmensen og Kurt Mosgaard ved Venstres stand på forbrugemessen i Mønsted. Jeg vil sammen med Ulrik Wilbek besøge standen i løbet af dagen. Så kig endelig forbi til en kop kaffe og en god snak om politik.


National FlagdagI dag er det national flagdag til ære for udsendte danske soldater og andet personel. Jeg ser meget frem til at deltage i markering af dagen ved arrangementer på Skive Kaserne og i Viborg Domkirke. God dag til alle  


Slut med lange ventetider på køreprøverMange steder i landet er der i øjeblikket urimeligt lange ventetider på køreprøver. Dansk Kørerlærer-Union vurderer, at problemet aldrig har været større end det er i dag. Det skal vi gøre noget ved. Derfor foreslår Venstre, at køreprøverne skal privatiseres.

Vi har længe været presset af lange ventetider på køreprøver. Politiet er presset mange steder, og derfor er vi nødt til at aflaste, hvor der ikke er behov for politimæssig uddannelse. Situationen er nu blevet så presset, at det er dybt utilfredsstillende for både borgere, erhvervslivet og kørelærerne.

Vi, i Venstre, ønsker derfor at privatisere både de teoretiske og praktiske køreprøver, for at komme problemet til livs. Vi skal lade os inspirere af de positive effekter, vi har haft af privatiseringen af bilsyn, som blev gennemført under VK-regeringen. Fremover skal det være muligt for uddannede og autoriserede prøvesagkyndige at afholde de teoretiske og praktiske køreprøver. Med denne model vil ventetiderne blive presset ned. Samtidig vil det aflaste politiet, så der kan frigøres ressourcer til andre politiopgaver. De har rigeligt at se til med egentlige politiopgaver, herunder jagt på kriminelle bander og andet.

Vi foreslår at modellen implementeres med virkning fra den 1. januar 2019.
Pihl og statsministeren på besøg i Viborg

Statsministeren og jeg besøgte fredag den 1/9 de udflyttede 260 statslige arbejdspladser hos Civilstyrelsen og Nævnenes Hus i Viborg. Det var skønt at træffe de dygtige og velmotiverede medarbejdere, der er faldet godt til i de flotte nye lokaler i Viborg.


Et trygt og sammenhængende Danmark

Dansk økonomi er i fremgang og arbejdsløsheden er lav. Vi er et af verdens rigeste og lykkeligste lande, men vi skal hele tiden stræbe efter at blive bedre. Derfor lægger regeringen op til forslag til finanslov for 2018, til et trygt og sammenhængende Danmark. Vi skal styrke velfærden, skabe tryghed og sikkerhed samt fremme iværksætteri og eksport.

Vi ønsker et Danmark i bedre balance. En række initiativer er derfor taget for, at gøre det mere attraktivt at bo og drive virksomhed uden for de store byområder. Vi har allerede moderniseret planloven og afsat flere penge til vanskeligt stillede kommuner. Regeringen forslår ligeledes, at der skal afsættes 150 mio. kr. i 2018, til yderligere udflytning af 1.500 statslige arbejdspladser. Vi skal styrke vores politi med flere penge, således de er i besiddelse af de nødvendige midler, så de danske borgere kan færdes trygt på gaderne. Der skal være ekstra penge til den danske velfærd, så fundamentet styrkes for de danskere der er ramt af sygdom, børnefamilierne der vil have mere tid med sammen, eller borgere har brug for hjælp til at sikre en god alderdom. Alt dette skal finansloven sørge for bliver en realitet.

Som et led i finanslovsforslaget for 2018, er der også fremlagt et forslag om bedre infrastruktur, så vi kan få et mere socialt og geografisk sammenhængene Danmark. Som valgt folketingsmedlem i Midtjylland glæder det mig, at vi vil sænke prisen for at køre over Storebælt. Det skal være billigere og mere attraktivt, at krydse Storebælt for jyske borgere og virksomheder. Vi foreslår ligeledes hastighedsopgraderinger på udvalgte landevejstrækninger og motorvejsstrækninger.

Jeg glæder mig over, at regeringens finanslovsforslag for 2018 vil komme alle danskere til gode, samt skabe et mere sammenhængene og trygt Danmark.


Det skal være billigere at være dansker

Regeringen har fremlagt et fremragende udspil til en tiltrængt skattereform. Danskerne se frem til mærkbare skattelettelser på tværs af alle indkomstgrupper. Målet er, at der kommer en øget gevinst ved at være i arbejde og ved at yde en ekstra indsats. Samlet betyder skattereformen, at der frem mod 2025 vil være skattelempelser for hele 23 mia. kr.

Det skal kunne betale sig at arbejde og det skal være billigere at være dansker. Vi er i øjeblikket på vej ind i et opsving, og for at forlænge opsvinget må vi ikke hvile på laurbærrene. Forslaget til skattereform skal gøre det mere fordelagtigt for den enkelte dansker, at træde ind på arbejdsmarkedet og blive der i længere tid. Konkret vil skattereformen betyde, at en ufaglært HK’er vil få ca. 5.000 kr. mere mellem hænderne om året.

Også på andre områder skal det være billigere at være dansker. Som transportordfører glæder det mig, at regeringen vil lempe bilbeskatningen. Bilen gør os frie, lykkelige og rigere - og den os sammen i hele landet. Vi foreslår, at Registreringsafgiften på personbiler sænkes fra 150 til 100 procent. Regeringen foreslår ligeledes at indføre et nyt fradrag for pensionsindbetalinger, så det bliver mere attraktivt at spare op til pension.

Jeg håber, at de øvrige partier tager godt imod skattereformen, der gør det lettere at være dansker.


Pihl og Prehn i Langt fra Borgen

Trængsel og køer på de danske veje betyder tabt effektivitet for det danske samfund. I øjeblikket kører der flere biler på motorvejene end nogensinde før, og trængslen tager kun til. I de senere år har vi brugt hovedparten af pengene på jernbanen. Det var relevant og nødvendigt. Men nu er vi kommet langt bagud mht. vejene. Derfor er det vejenes tur, når vi for alvor skaffer penge til investeringer i infrastruktur. Derfor vil vi, i Venstre, investere i flere og bedre veje.

I forbindelse med disse problemer, havde jeg fornøjelsen af, sammen med Rasmus Prehn at være inviteret til at deltage i DR programmet, Langt fra Borgen for at behandle netop dette emne.

Vores medvirken i Langt fra Borgen, bød bl.a. på bygning af motorvej ved Kolding, hvor konkurrencen mellem Prehn og jeg, selvfølgelig endte med mig som sejrherre. Derudover blev der solgt pølser mens vi stod bag kassen, og talte med borgerne om deres behov på trafikområdet. Slutteligt skulle vi tælle antallet af biler, der passerer på en af Danmarks mindst trafikerede motorveje.

Hvis ikke du fik set Pihl og Prehn i Langt fra Borgen, kan du se udsendelsen her.


Godt nyt: Regeringen vil sænke Storebæltstakster

Det skal være billigere at køre over Storebælt. Det mener regeringen, der vil reducere taksten for at krydse Storebæltsforbindelsen. Vi ønsker at binde Danmark bedre sammen – at gøre det billigere at være dansker og drive virksomhed. Derfor glæder jeg mig over, at regeringen i finanslovsforslaget foreslår, en takstnedsættelse på omkring 25 procent på Storebælt.


Trafikalt sommertogt: Ny politisk sæson køres i gang af Pihl og Prehn
En ny spændende politisk sæson står for døren. Udfordringer skal løses. Aftaler skal indgås. Og konkrete resultater til gavn for befolkningen skal nås. Det gælder selvfølgelig også på transportområdet. Også her har vi har mange vigtige opgaver at løse. Venstre er som altid klar til at trække i arbejdstøjet.

For at markere starten på en ny politisk sæson indleder jeg i morgen et fælles trafikalt sommertogt med min gode socialdemokratiske kollega, Rasmus Prehn - med startskud ved Skagen Station kl. 1045. I de kommende fem dage drager vi sammen i brintbil ud i det ganske danske land. Her vil vi sammen med lokale beslutningstagere og erhvervsfolk sætte fokus på nogle af de mange trafikale udfordringer, der er rundt omkring i landet. Fra Skagen i nord. Til Gedser i syd.

Det er selvfølgelig ikke uden grund, at sommertogtet foregår i en brintbil. Det gør det, fordi vi også gerne vil sætte fokus på udfordringen med omstilling til en mere grøn transport. Og det gør det, fordi vi gerne vil teste påstanden om, at brintbiler nu er landsdækkende med hensyn til rækkevidde og tankning.

Investeringer i vejnettet

Som Venstres transportordfører glæder jeg mig i særlig grad til at fortsætte arbejdet med at sikre en effektiv infrastruktur, som binder Danmark bedre sammen. Der er behov for målrettede investeringer i vejnettet i Danmark. For jeg er optaget af at sikre et mere sammenhængende Danmark. Og fordi et bedre vejnet er forudsætningen for vækst og jobskabelse. Jeg er optaget at sikre fremdrift og mobilitet i hele Danmark. For det koster vækst, når vores virksomheder holder i kø på motorvejene. Det koster arbejdspladser. Og det koster tid. Tid fra familierne.

Det er derfor, at Venstre ønsker at investere i infrastrukturen – særligt i vejnettet. Regeringen fremlagde før sommer sin 2025-plan. Hvis det lykkes at gennemføre målsætningerne i planen, får vi mulighed for at investere ekstra 22 mia. kr. i infrastrukturen frem mod 2025. Det er tiltrængt. Nu bliver det interessant, hvor mange penge oppositionen vil bruge på bedre infrastruktur. Kort sagt: Er der vilje til vej?

Men vi skal selvfølgelig ikke bare lade nye trafikmilliarder rulle. Vi skal tage bestik af fremtidens transport – hvad er det for et behov, vi har i fremtiden? Og ikke bare behovet til næste år. Men også om 10, 20 og 30 år. Vi skal ikke mindst tage stilling til, hvordan vi kan være med til at sikre omstillingen til en mere grøn transport. Der hersker dog ingen tvivl om, at nu er det vejenes tur. Desuden skal vi udnytte det store potentiale vores havne og på ”de blå veje”, ligesom sammenhængende og effektive transportkæder er helt afgørende for vores virksomheder.

Fælles udfordringer – fælles løsninger

Jeg har set meget frem til vores sommertogt de kommende dage. Det gør jeg, fordi jeg som altid glæder mig til at bevæge mig rundt i vores smukke land. Det gør jeg også, fordi jeg sammen med Rasmus Prehn får mulighed for at drøfte, hvordan vi hver ser på de trafikale udfordringer – og ikke mindst hvordan vi vil løse dem. Og så er Rasmus Prehn jo godt selskab i bilen, selvom han er socialdemokrat….

Selvom Venstre og Socialdemokratiet har hvert sit udgangspunkt, er jeg overbevist om, at vi sammen kan finde løsninger på en stor del af fremtidens trafikale udfordringer. Vi er valgt på at være uenige, sådan er demokratiets natur. Men vi er også forpligtet til at finde sammen om løsninger til gavn for befolkningen. Der er brug for et resultatorienteret og langsigtet transportpolitisk samarbejde på tværs af partier. Vi skal sammen styrke Danmarks mobilitet på kort og lang sigt. Hvor der er vilje, er der vej!

Se programmet for sommertogtet her. Desuden er der ikke tid til at nå rundt til alle dele af Danmark. Men vi kommer vidt omkring i alle landets regioner. 


Startskud i Skagen for Pihl og Prehns trafikale sommertogt

De to transportordførere og politiske modstandere, Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre og Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet, starter torsdag den 3. august deres trafikale sommertogt på den smukke Skagen station. Togtet slutter i Gedser den 7. august. Turen har til formål at sætte fokus på transportpolitiske udfordringer rundt omkring i landet. Desuden har de to ordfører indvilget i at teste påstanden om, at brintbiler nu er landsdækkende. Derfor gennemføres togtet i en fuldkommende grøn, lydløs og forureningsfri brintbil. Undervejs på turen vil Pihl og Prehn mødes med lokale beslutningstagere og andre personer med relationer til transport og infrastruktur.

Startskuddet på ”Pihl og Prehns sommertogt” går fra Skagen Station, torsdag den 3. August kl. 10:45. De to transportpolitiske ordførere tager her hul på deres sommertogt, som vil bringe dem fra Skagen til Gedser.

 ”Jeg har, siden Rasmus Prehn og jeg fik ideen til dette fælles sommertogt sidste år, set meget frem til at komme i gang, og komme ud på de danske veje i en grøn brintbil. Jeg ser også frem til at få fokus på transport samt møde en masse interessante mennesker landet over.” siger Kristian Pihl Lorentzen

Rasmus Prehn udtaler:  ”Det er en fornøjelse endelig at påbegynde vores længe planlagte sommertogt. At starten så går i Skagen er jo helt på toppen. Det kunne næsten ikke være bedre, og vi kan ikke forlange en    bedre kulisse til startskuddet på vores store trafikale sommertogt.”

Pressen er er meget velkommen til startskuddet, samt at medvirke ved de enkelte besøg. 

Se hele programmet for turen her. 

For nærmere information kontakt:

Kristian Pihl Lorentzen: +45 27522818

Rasmus Prehn: +45 6162 4250

Sara Lützen: +45 61624489


 

Blåt-rødt trafikalt sommertogt: Pihl og Prehn fra Skagen til Gedser i brintbilI perioden fra den 3. til den 7. august drager Venstres Kristian Pihl Lorentzen og Socialdemokratiets Rasmus Prehn på et fælles trafikalt sommertogt fra Skagen til Gedser med en brintbil som det grønne transportmiddel.

De to transportordførere, der til dagligt krydser klinger på Christiansborg inden for transportpolitikken, ønsker på denne usædvanlige måde at sætte tiltrængt øget fokus på transport og infrastruktur rundt omkring i landet.

Desuden har de sat sig for at teste påstanden om, at brintbiler nu er landsdækkende med hensyn til rækkevidde og tankning.

Endelig markerer togtet, at der er brug for et resultatorienteret og langsigtet transportpolitisk samarbejde på tværs af de to blokke i dansk politik med henblik på at styrke Danmarks mobilitet.

Under togtet vil Pihl og Prehn mødes med en lang række lokale beslutningstagere, borgere, organisationsfolk, kolleger m.fl., der gerne vil hjælpe med gøre de to ordførere klogere på Danmarks transportmæssige udfordringer.

Startskud for togtet gives i Skagen ved den smukke jernbanestation den 3. august kl. 1030, og der køres i mål i Gedser mandag den 7. august sidst på eftermiddagen.

Undervejs vil Pihl og Prehn gennemføre besøg, events og møder i bl.a. følgende byer således: 
Torsdag den 3. august: Skagen (start kl. 1030), Frederikshavn og Hirtshals.
Fredag den 4. august: Aalborg, Hobro, Mariager, Randers, Viborg og Ans.
Lørdag den 5. august: Holstebro, Ikast, Silkeborg, Aarhus og Billund.
Søndag den 6. august: Kolding, Fredericia, Svendborg, Korsør og Helsingør
Mandag den 7. august: Køge, Faxe, Rødby og Gedser (kører i mål kl. 1745).

Et detaljeret samlet program med nøjagtig angivelse af sted og tid samt pressemeddelelser for de enkelte besøg/events bliver udsendt omkring den 1. august.


 

Besøg hos DANSAND

Stor tak til direktør Poul K. Beck for dagens uhyre interessante og lærerige besøg hos virksomheden DANSAND i Addit ved Brædstrup. Her producerer 42 dygtige og velmotiverede medarbejdere omkring 350.000 ton sand om året i mange former med høj kvartsindhold fra en 22 mio. år gammel forekomst.

Den opgravede sand vaskes, tørres, sigtes og sorteres med henblik på levering til en meget bred vifte af kunder i Danmark og andre lande, herunder ørkenstater! - halvdelen eksporteres.

Et skoleeksempel på innovation og tilførelse af høj værdi til et produkt, der anvendes inden for industri, byggeri, gær-det-selv, miljø, sport og fritid. En fantastisk spændende og livskraftig virksomhed.

Også her efterspørges investeringer i et bedre vejnet.


Besøg af Pendlertalsmanden for Køgebugtbanen

Dialog med brugerne af den kollektive trafik er vigtig. Tak for et rigtig godt møde i dag til pendlertalsmanden for Køgebugtbanen, Kristian Jakobsen. Vi holder god forbindelse fremover.


 

Sophie Løhde på besøg i Midtjylland

Tak til ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde og koncerndirektør for Hedeselskabet Lars Johansson for et inspirerende besøg og dialog hos Hedeselskabet i Viborg. Vi drøftede bl.a. det store potentiale for at frigøre gode skattekroner til borgernær velfærd ved at satse på øget konkurrence inden for løsning af de grønne opgaver i stat og kommuner. En fornøjelse, at ministeren tager sig tid til sådanne vigtige feltbesøg ude i lande


 

Besøg fra Kina

Pumpekoncernen Grundfos i Bjerringbro har i to uger besøg af en delegation bestående af 23 borgmestre fra Kina. Som led i besøget lagde de vejen forbi Christiansborg i dag, hvor jeg havde fornøjelsen at vise rundt og fortælle om det danske folkestyre. Det var med stor glæde, at tale med de kinesiske borgmestre, og høre om deres erfaringer fra deres land. De var også meget interesseret i at høre om Danmark, og hvordan den politiske proces foregår i Danmark. 


 

Feltbesøg i Nordsjælland hos borgmester Steen Hasselriis

Stor tak til borgmester Steen Hasselriis, Halsnæs Kommune for dagens inspirerende møde på rådhuset i Frederiksværk. Der hersker ingen tvivl om de nordsjællandske kommuners trafikale prioriteringer: Frederikssundmotorvejen, Hillerødmotorvejen og bedre togdrift på Kystbanen. Tak for de stærke og saglige argumenter. Og tak for at der prioriteres lokalt fremfor, at der præsenteres en alenlang ønskeliste. Nu er udfordringen at finde finansiering og råderum på den store klinge. Man kan nemlig ikke sælge skindet før bjørnen er skudt.


Besøg på Grønhøj kro


Gregers Laigaard var vært for dagens hyggelige frokostmøde på Grønhøj Kro, der også er et flot museum for Morten Korch og kartoffeltyskerne. Ulrik Wilbek deltog  også i mødet samt i vores væsentlige drøftelse af problemet med lånevilkår i landdistrikterne. Der begynder at tegne sig konkrete løsninger i kølvandet på regeringens dialog med bankerne og realkreditinstitutterne. Men vi er ikke helt i mål, for Danmark skal hænge bedre sammen.


 

Politisk aftale til fremme af veterantog

Jeg glæder mig over, at det lykkedes at finde midler til at bakke op om det fantastiske stykke frivillige og ulønnede arbejde, som ildsjæle landet over yder for at værne om vores jernbanemæssige kulturarv. Interessen for puljen var stor og der var desværre ikke penge til at alle de gode projekter i denne omgang. Stort tillykke til de klubber, der nu har fået en håndsrækning. Tak for jeres store indsats til glæde og gavn for os alle


Flere togstrækninger i Midt- og Vestjylland kommer i udbud

 

Som transportordfører glæder det mig utroligt meget, at regeringen (V, LA og K) fik i sidste uge opbakning fra et bredt politisk flertal (DF, S, RV, ALT og SF) til at udbyde flere strækninger, når den nuværende togtrafik i Midt- og Vestjylland skal genudbydes.

Her følger de væsentligste punkter fra aftalen:

-       Togdriften til det kommende storsygehus i Gødstrup optimeres med forbindelse direkte til Aarhus.

-       Der er fortsat et antal direkte daglige togafgange mellem Nordvestjylland og København - et vigtigt krav fra Venstre.

-       Regulariteten (tog til tiden) styrkes.

-       Mulighed for genetablering af togstandsning på fem nedlagte stationer mhp. at understøtte en positiv lokal udvikling - et vigtigt krav fra Venstre.

-       Overordnet er det vigtigt for V, at vi i kraft af dette genudbud får konkurrence til gavn for både passagerne og skatteyderne. Målet er at få en samlet set bedre togdrift for de rådige midler.  

Hvis du ønsker at læse hele aftaleteksten, kan du gøre det her.Virksomhedsbesøg hos Thorlund Skou A/S


Tak til Lars Thorlund og Henrik Magnus Skou for formiddagens interessante virksomhedsbesøg hos Thorlund Skou A/S i Brande. Her importeres træ i store mængder fra bl a Finland og Sverige og danske skove til videresalg. Endvidere er virksomheden førerende inden for miljørigtig trykimprægnering af træ. Det som Thorlund og Skou efterspørger, er bedre veje i Danmark, så de kan fortsætte med at vækste. Jeg er enig i, at bedre veje er afgørende for væksten, og jeg vil arbejde hårdt på at få mere og bedre asfalt i hele Danmark. 


Innovationsminister Sophie Løhde besøger Viborg


Efter initiativ fra det lokale Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen besøger innovationsminister Sophie Løhde tirsdag den 27. juni Viborg. Nærmere bestemt vil besøget finde sted hos Hedeselskabet i Viborg kl 15.15-17.00. 

Formålet med besøget hos Hedeselskabet er at drøfte, hvordan vi løfter opgaven med effektiviseringen af den offentlige sektor.

Besøget hos Hedeselskabet skal være med til at sætte fokus de grønne opgaver i kommunerne. Kommunerne har mange opgaver med vedligeholdelse af de mange grønne områder, som koster kommunerne både tid og penge. Mødet vil derfor handle om muligheden for, at man udliciterer de grønne opgaver i kommunen til private virksomheder, der hvor det giver mening at overdrage opgaven til private hænder. Hedeselskabet har stor erfaring med netop denne slags opgaver gennem deres datterselskab HedeDanmark og vil derfor kunne bidrage med værdifuld viden til ministeren under mødet.

Medlem af Folketinget Kristian Pihl Lorentzen glæder sig over, at ministeren på besøget hos Hedeselskabet vil drøfte dette vigtige emne. Kristian Pihl Lorentzen uddyber. 

-  Jeg er glad for, at ministeren har taget imod min invitation til sammen med Hedeselskabet, at drøfte muligheder for udlicitering af de grønne opgaver i kommunerne. Vi skal have mest velfærd for pengene, så det er vigtigt, at vi prioriterer vores penge. Jeg mener derfor, det er vigtigt, at vi får sat fokus på, hvordan vi løfter denne opgave bedst og det får vi med besøget.  

Efter besøget hos Hedeselskabet mødes ministeren og Kristian Pihl Lorentzen til en drøftelse med Venstres borgmesterkandidat, Ulrik Wilbek.


Sankt Hans tale ved Ans søbred
Jeg glæder mig til den 23. juni, hvor jeg holder dette års båltale på Sankt Hans ved Ans søbred. 

Talen holdes kl. 20.00.


Besøg i Midtjyllands lufthavn


På billedet her ses jeg sammen med DATs Jesper Rungholm (der kom flyvende i en skøn Bell helikopter) og direktør for Midtjyllands Lufthavn Frans Bjørn-Thygesen. Vi havde en inspirerende drøftelse af rammerne for dansk luftfart. Der hersker ingen tvivl om, at særligt indenrigsruterne har stor betydning for et sammenhængende Danmark, så vi kan sikre vækst i HELE landet.


Besøg på Borgen af SIF Ambassadører


Tak for dagens besøg på Borgen til SIF Ambassadørerne fra Silkeborg. Det var en fornøjelse at tage imod jer på folkestyrets højborg.


Grundlovstale på Bergvold i Viborg
Jeg havde i år den store ære, af at holde gurndlovstale på Bergvold i Viborg.  Som I kan se på billedet regnede det desværre under min tale, Peter Jarly ydede heldigvis velvillig paraply-støtte mens regndråberne faldt.

Hvis du ikke hørte min tale, eller blot har lyst til at genlæse den, kan du gøre det her.

 

Grundlovsmøde i Karup

Jeg står på billedet i Lunden i Karup, hvor Karup Borgerforening med Frank Larsen i spidsen havde arrangeret et flot og velbesøgt grundlovsmøde med hele 10 talere fra forskellige partier. Det var en ære at få mulighed for at tale på denne festdag. Jeg synes også at flagsmykkede "PIHL 2" passede fint ind i rammerne.

 

Grundlovsmøde i Borgvold
På mandag inviterer Venstre til grundlovsmøde i den skønne park Borgvold i Viborg.  Arrangementet begynder kl. 13:00. Hvor borgmesterkandidat Ulrik Wilbek holder første tale. Derefter vil jeg tale kl. 14:00. Jeg håber at se mange glade mennesker. 

 

Besøg af skoleklasse fra Ikast

Tak for dagens besøg på Borgen af denne gruppe engagerede elever fra den kombinerede ungdomsuddannelse ved Produktionsskolen Midt i Ikast. Det var en fornøjelse at vise jer rundt og svare på alle jeres gode spørgsmål.

 

Grundlovsmøde i Karup

De festlige grundlovsmøder landet over er smuk dansk kulturarv og en fornem tradition med hyldest til vores umistelige frihed og folkestyre, som vi skal holde meget fast i. Jeg ser meget frem til at tale ved årets grundlovsmøde i Karup sammen med gode kolleger fra andre partier. Tak til Karup Borgerforening fordi I holder en vigtig dansk tradition i hævd.

Medlemsnyt fra Venstre i Viborg

Venstre i Viborg kommune er udkommet med et nyt medlemsblad. Du kan i bladet læse udtalelser fra flere gode venstrefolk herunder: Ulrik Wilbek, Kenneth, Andersen, Ib Bjerregaard og Christian Børsting. Jeg har også selv bidraget med et skriv til bladet. I bladet finder du også en oversigt over samtlige kandidater til kommunal- og regionsvalget i 2017.

Du kan læse bladet her. God fornøjelse.   

 

Feltbesøg hos ArlaTak til Arlas direktør for Miljø, Klima og Energi, Jan D. Johannesen og andre ledende medarbejdere i mejerigigantens hovedkvarter i Viby for en inspirerende drøftelse af logistik og grøn transport. Arla er frontløber inden for grøn transport, men vi skal sammen videre mod nye mål. Desuden blev jeg stærkt bekræftet i det påtrængende behov for at finde penge til investering i bedre veje som forudsætning for vækst og jobskabelse i hele Danmark. I øvrigt har jeg selv haft fornøjelsen af at være mejeriarbejder hos Arla - dengang Mejeriselskabet Danmark i Ans, hvor jeg i weekender og om natten var med til at producere fetaost i store mængder.

 

Besøg af Uddannelsesafdelingen fra Hjemmeværnsskolen

Tak til disse seks brave mænd for dagens besøg fra Hjemmeværnsskolens afdelinger rundt i landet. Og tak for en god drøftelse af HJV fremtidige rolle som et vigtigt element i totalforsvaret og dermed for samfundets samlede robusthed og udholdenhed.

 

På tur til Borgen med Ans pensionistforening


Jeg havde fornøjelsen af at være guide i bussen og på Borgen da denne morgenfriske gruppe pensionister fra Ans tog med Sørens Rejser på tur til København. Jeg berettede lidt om arbejdet som midtjysk folketingsmedlem. Efter rundvisningen på Christiansborg besøgtes Det Kongelige Bibliotek i Den Sorte Diamant ved den københavnske havnefront.

 

Årsdagen for Partnerskab for Brint og BrændselscellerI dag var jeg, i Fællessalen på Christiansborg, vært ved en konference i forbindelse med årsdagen for Partnerskab for Brint og Brændselsceller 2017. Der hersker ingen tvivl om, at brint er et af de interessante drivmidler i fremtidens grønne transport - både i biler og regionaltog. Der er utvivlsomt også et stort potentiale for, at de innovative danske virksomheder inden for denne branche kan skabe mange nye job og sikre Danmark nye eksportindtægter.

 

Pihl som spåmand

Torsdag den 27. april kl. 19.30 kigger jeg ind i krystalkuglen og giver mit bud på, hvordan Bjerringbro ser ud i år 2040. Her vil jeg komme nærmere ind på, hvordan byudviklingen i provinsbyerne tegner sig i de kommende år. 

 

Møde med den slesvig-holstenske transportminister


Jeg havde i dag fornøjelsen af, sammen de andre danske transportordførere, at holde møde med den slesvig-holstenske transportminister, Reinhard Meyermøde. Minister Meyer medbragte to gode nyheder til os: 1) Godkendelsesprocessen for Femernprojektet kører nu planmæssigt, så der forventeligt tages første spadestik senest i 2020. 2) En enig landdag i Slesvig-Holsten vil indstille til forbundsregeringen i Berlin, at en ny Rader Hochbrücke på motorvej A7 over Kielerkanalen bygges med 6 vejbaner i stedet for 4, så kapaciteten i Den jyske Transportkorridor fremtidssikres.

 

Fokus på fremtidens transport og trafikale investeringer

Pressemeddelelse

Onsdag d. 15. marts 2017

 

Venstre: Fokus på fremtidens transport og trafikale investeringer

 

Onsdag d. 26. april 2017 sætter Venstre fokus på fremtidens transport og trafikale investeringer på en konference på Christiansborg. Her vil bl.a. transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, Folketingets transportordførere og repræsentanter fra en række transportrelaterede organisationer komme med deres bud på, hvordan fremtidens transport kommer til at se ud, og hvad det betyder for vores infrastruktur.

 

Vært for konferencen, Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er ikke i tvivl om, at en høj mobilitet og effektiv transport er helt afgørende for det danske velfærdsamfund.

 

– Det kræver fortsat målrettede investeringer i infrastrukturen, og det kræver fokus på mere effektiv afvikling af trafikken på den eksisterende kapacitet. Men før vi lader nye trafikmilliarder rulle, bør vi med rettidig omhu tage bestik af fremtidens transport, som den tegner sig om 10, 20 og 30 år. Herunder med hensyn til omstilling til grøn transport, digitalisering af transporten, selvkørende biler og anden ny teknologi. Hvilket investeringsbehov afføder fremtidens transport? Skal der primært satses på veje eller på flere skinner?, spørger Kristian Pihl Lorentzen.   

 

Kristian Pihl Lorentzen understreger, at en effektiv transport og et veludbygget vejnet er helt afgørende for vækst, udvikling og jobskabelse over hele landet.

 

- En effektiv transport er ikke bare vigtig for den enkelte borgers frihed og lykke. Den er også afgørende for at sikre et rigere Danmark i god geografisk balance, siger Kristian Pihl Lorentzen.

 

Hvis vi fortsat skal sikre høj mobilitet og en effektiv transport, er det afgørende, at vi også i fremtiden investerer målrettet og klogt i infrastrukturen, lyder det fra Kristian Pihl Lorentzen.

- Vi har siden oprettelsen af Infrastrukturfonden i 2009 med knap 100 mia. kr. - i kraft af brede politiske aftaler - investeret rigtig mange penge i den trafikale infrastruktur med tyngde på jernbanen. Men vi er ikke i mål. Den fornyede økonomiske vækst giver kraftig trafikvækst med tidskrævende og tabsgivende flaskehalse til følge, ikke mindst på vejnettet. Dertil kommer behovet for bedre vejmæssig opkobling i landets regioner samt yderligere elektrificering af jernbanen. Jeg ser meget frem til en række interessante indlæg og en god debat, fastslår Kristian Pihl Lorentzen.

Alle interesserede er velkomne jævnfør den vedlagte invitation med tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Herunder er pressen inviteret til at deltage (uden deltagergebyr).

 

Læs invitationen her.

 

For yderligere information:

Venstres transportordfører

Kristian Pihl Lorentzen

Telefon: 27 52 28 18

Mail: [email protected]

 

For tilmelding og praktiske spørgsmål:

Sara Lützen

Telefon: 33 37 54 41

Mail: [email protected]  

 

Paneldebat ved konference afholdt af Dansk Banegods


Tak til organisationen Dansk Banegods for dagens paneldebat ved konferencen i Fællessalen på Christiansborg. Det er et godt politisk mål at få mere gods fra vejene over på skinnerne. Men det er svært at føre ud i livet. Togdrift er dyrt. Det gælder også for godstog. Der er brug for nytænkning, der kan effektivisere området.

 

Feltbesøg: A26 på Mors
Tak til det lokale V-byrådsmedlem fra Sundby på Mors, Henrik Jensen for at sætte mig ind i trafikale udfordringer på Rute 26 ved Øster Jølby og Sundby. Det er altid godt at få syn for sagen ude i selve terrænet. Jeg sætter en ære i, som transportordfører, at komme ud at tale med de mennesker, der dagligt bliver påvirket af de beslutninger, vi træffer inde på Borgen.

 

Pihl i Vammen


I går besøgte jeg landsbyen Vammen nordøst for Viborg, hvor jeg sammen med borgmesterkandidat Ulrik Wilbek og byrådsmedlem Johannes Vesterby mødtes med lokale ildsjæle og foreningsformænd efter en interessant byvandring forbi hallen, friskolen, børnehuset, kirken, forsamlingshuset, kroen og Bents Høj. I byen findes et stort lokalt engagement, mange lokale aktiviteter og dermed attraktive levevilkår. Vore landsbyer er i det hele taget en stor ressource for det danske samfund. Dem skal vi passe godt på.

 

Besøg af Ukraines Præsident

Folketinget - repræsenteret ved Præsidiet - modtog i dag fornemt officielt besøg af Ukraines præsident, Petro Poroshenko. Ukraine er i fuld gang med vigtige reformer inden for økonomi, retsvæsen og kamp mod korruption. Men landet er presset af den russiske agression og kamphandlingerne i det østlige Ukraine. Foreløbigt har konflikten kostet 10.000 ukrainere livet, heraf 7.500 civile. Skræmmende tæt på Danmark. Ukraine sætter meget stor pris på venskabet med Danmark.

 

NATO-dag
Tak til foreningen Danmarks Veteraner for en værdig og hyggelig fejring af NATO-Dagen på Kastellet. Med kransenedlæggelse ved mindemuren, tale af undertegnede og efterfølgende kammeratligt samvær i den gamle tyske kommandobunker . Det var en stor ære og glæde for mig at medvirke og tale på vegne af Folketinget, ved mindemuren på Kastellet. Du kan læse hele talen her

 

Besøg af læsere af Midtjyllands Avis

Stor tak for besøget på borgen i formiddags af denne store gruppe læsere af Midtjyllands Avis. Det er altid skønt at få besøg hjemmefra. Det er vigtigt, at vi politikere tager os tid til, at mødes med de mennesker der har valgt os ind. Vi skal med vores politik repræsentere vælgerne , så derfor er det altafgørende, at kunne kigge netop vælgerne i øjnene. 

 

Modernisering af vandløbsloven med styrket fokus på effektiv vandafledning

Langs en betydelig del af landets vandløb oplever lodsejerne ofte forhøjet vandstand i forhold til vandløbsregulativerne - med deraf følgende tabsgivende oversvømmelser og snigende forsumpning af landskabet i ådalene. Herunder også forsumpning af dyrkede marker i betydelig afstand fra vandløbene som følge af svækket dræning af arealerne fordi drænrørene munder ud under vandoverfladen i åer med høj vandstand. Billedligt talt betyder en vedvarende forhøjet vandstand, at terrænet langs vandløbet er som en svamp, der er gennemvædet i store dele af året. Og en i forvejen gennemvædet svamp er som bekendt ikke i stand til at opsuge mere vand, når der kommer regn eller tøbrud. Og så kommer der for alvor oversvømmelser. Det koster samfundet og de enkelte lodsejere dyrt. Og det tilsidesætter lodsejernes ejendomsrettigheder, når de gældende vandløbsregulativer ikke holdes med hensyn til at holde vandstanden nede på de koter, som kommunalbestyrelserne har vedtaget. Dertil kommer de seneste års klimaforandringer, der også afføder behov for styrket fokus på vandløbenes evne til effektiv afledning af vand til havet.

På denne baggrund er der et stærkt behov for modernisering af vandløbsloven, der i sin nuværende form er tvetydig og uklar med hensyn vandløbenes formål med at få vandet ledt væk. Derfor hilsen Venstre det velkommen, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i starten af året nedsatte et lovforberedende udvalg, der i sommeren 2017 skal komme med konkrete anbefalinger vedr. revision af vandløbsloven med det mål, at en mere effektiv afledning af vand til havet går hånd i hånd med skyldigt hensyn til miljøet. Der er dem, som ynder af fremstille sagen som om, at vi i Venstre kun tænker på afvanding og er totalt ligeglad med vandløbenes miljøtilstand. Intet er mere forkert. Tværtimod er jeg overbevist om, at der i kraft af ny viden og allerede indhøstede erfaringer kan findes en bred vifte af virkemidler, der på en intelligent og skånsom måde sikrer en markant bedre afledning af vandet. Herunder skal vi være opmærksomme på behovet for forskellige virkemidler for store og små vandløb. Og ved større, lange vandløb er der behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af kommuner. Endelig er der områder, hvor vi i fremtiden helt bevidst vil gennemføre vådområder, men med fuld kompensation til lodsejerne.

Det er også en udbredt myte, at en mere effektiv vedligeholdelse af vandløbene skulle gå ud over lystfiskeriet. Tværtimod er det jo sådan, at vandløb med hyppige oversvømmelser ikke ligefrem styrker muligheden for at komme ned til åens bred og kaste snøren i vandet. Og ofte lever fisk bedst med en god og stærk strøm i vandløbet frem for en søvnig og svag strøm. Jeg har haft en god dialog med en række lystfiskerforeninger om bl.a. intelligent grødeskæring i kurver, der kan forbedre vandgennemstrømningen samtidig med at fiskene trives bedre. Andre steder kan der være behov for at flere afledninger af sand, mudder eller nedfaldne brinker, der er blevet en prop i hullet og som hæmmer en god naturlig strøm i vandløbet.

Nu ser jeg frem til, at vi til efteråret kan tage politisk stilling til det igangværende udvalgsarbejde. Vi er nødt til at få løst problemet med oversvømmelser og snigende forsumpning langs mange af landets vandløb. Og vi skal tage højde for den stigende mængde nedbør, der skal bortledes som følge af flere befæstede arealer ved byerne samt hyppigere monsterregn affødt af klimaforandringerne i de kommende årtier. Det er en bunden opgave, at vandet skal kunne ledes mere effektivt ud til havet. Det kræver styrket fokus på den fornødne vandføringsevne. Jeg er overbevist om, at opfyldende af disse mål ved hjælp af ny viden og intelligente virkemidler kan nås under hensyntagen til det vandmiljøet og en god biologisk tilstand. Om alt går vel kan en moderne og velafbalanceret vandløbslov vedtages i løbet af foråret 2018. 

 

Anne Mette og Kristian til gallataffel hos HM DronningenMin kone Anne Mette og jeg deltog i aftes ved gallataffel hos Hendes Majestæt Dronningen. Anledningen var det belgiske kongepars officielle statsbesøg i Danmark. Det er altid med stor ære og stolthed, når jeg deltager ved disse arrangementer, som repræsentant for Folketinget. Inden aftens Gallataffel, var jeg med til at modtage det belgiske kongepar og resten af den belgiske delegation, på Christiansborg. Hvor jeg fik lejlighed til at tale lidt med nogle belgiske ministre. 

 

Fartkontrol med fornuft
Fartkontrol med fornuft. Formålet med fartkontrol er at redde menneskeliv - ikke at få penge i statskassen. Derfor fjerner regeringen - sammen med DF - nu 20 af de 100 fotovogne. I stedet bruges de 20 kameraer til opstilling af ubemandede stærekasser på 20 farlige pletter i trafikken. Efter et års forløb vil vi evealuere ordningen. Hvis forsøget som forventet er en succes, så går vi videre ad den vej.

44 punkter i Danmark er blevet udpeget til at være potentielle steder, hvor stærekasser skal opsættes, da det er særlige farlige strækninger. Heraf skal 20 steder vælges, hvor politiets fotovogne skal erstattes af stærekasser. Se kortet her.  

Ny ingeniøruddannelse placeres i Viborg

Fantastisk god nyhed - nu skal der uddannes ingeniører i Viborg. Jeg kipper med flaget for forskningsminister Søren Pind for denne gode beslutning. Og jeg tager hatten af for de mange, der har deltaget i forberedelserne til uddannelsen, herunder VIA University, erhvervslivet i Viborg samt Viborg Kommune. Bravo. Også godt nyt for de unge i landsdelen. Ved forenede kræfter når vi langt.

 Læs Ulrik Wilbek og mit indlæg om den gode nyhed her

Læs også om nyheden på Viborg Stifts Folkeblads hjemmeside her

 

Møde med Klaus Bondam

Tak til direktøren for Cyklistforbundet, Klaus Bondam for et udbytterigt møde i Den Sorte Diamant, hvor vi drøftede fremtidens rammer for cyklismen i Danmark. Cykling er sundt for alle, herunder for vakse skoleelever landet over. Desuden er cyklen særdeles relevant og nyttig for mange pendlere med relativ for afstand til jobbet. Endelig ser jeg er stor fremtid for cykelturismen i vores smukke landskaber. Klaus og jeg har aftalt at mødes igen til sommer i Jylland, hvor vi bl a vil sætte fokus på "Den Midtjyske Cykelstjerne" i Viborg Kommune

 

Venstre til forårsmesse i Stoholm
Venstre holdt stand ved det store forårsmesse i Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Mange lagdevejen forbi til en snak om stort og småt inden for aktuel politik. Dejligt at møde vælgerne direkte i øjenhøjde. Det er altafgørende for vores demokrati, at vi folkevalgte bruger tid på at tale med de borgere vi repræsenterer.
 

 

Festlig indvielse af varmepumper i Rødkærsbro

Det var en stor fornøjelse at medvirke da energiminister Lars Chr. Lilleholt indviede de nye varmepumper i Rødkærsbro Fjernvarmeværk. Pumperne trækker med høj effektivitet grøn energi ud af renset spildevand fra det store Arla mejeri i Rødkærsbro. Desuden besøgte vi mejeriets energicentral, der lige har fået installeret en ny 4200 hestekræfter biogasmotor, der får drivmidlet fra køer på egnen. En spændende og festlig eftermiddag i flagbesmykkede Rødkærsbro, der nu viser vejen for fremtidens fjernvarme samt symbiose mellem erhvervslivet og den lokale varmeforsyning.
 

 

Pihl på isbesøg


Stor tak til den driftige unge iværksætter fra Grønbæk, Joachim Kastberg Andersen, der her til morgen viste mig rundt og fortalte om virksomheden Kastberg Is. Joachim producerer lækker gourmet is af høj kvalitet med økologisk mælk og fløde fra Hinge som de gode lokale råvarer. Isen afsættes i større og større mængde til hotelkæder, restauranter, færger, isbutikker mv. landet over. Dejligt at opleve en dygtig ung ismester, der tror på en ide og sætter noget igang.

 

Højere hastighed på flere vejeRegeringen lægger nu op til at gøre en forsøgsordning med højere hastighed på udvalgte strækninger permanent. Det glæder mig, da jeg mener, at det kan være med til at styrke mobiliteten i Danmark.

Jeg er utroligt glad for, at regeringen nu lægger op til at udbrede de positive erfaringer, vi har haft med forsøget med 90 km/t på udvalgte, sikre landveje. For det vil styrke mobiliteten i særligt vores landdistrikter.

Regeringens ønske om at øge hastigheden på udvalgte strækninger sker på baggrund af en forsøgsordning fra 2011, hvor man hævede fartgrænsen fra 80 til 90 km/t på i alt 100 kilometer hovedveje. Evalueringen af forsøgsordningen viser, at der har været en lille stigning i den gennemsnitlige hastighed og et mindre fald i antallet af ulykker.

Evalueringen af forsøgsordningen peger på, at det var en succes at hæve fartgrænserne på de sikre landeveje. Derfor giver det god mening at gøre det permanent. Men det skal selvfølgelig ske med respekt for trafiksikkerheden.

Konkret vil forsøgsordningen fra 2011 blive udbredt ved, at vejmyndighederne i samråd med politiet får mulighed for at hæve fartgrænsen på sikre landevejsstrækninger, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er en kæmpe gevinst for landdistrikterne. 

Ældre skal skånes for bøvl med kørekort

Venstre har i flere år foreslået at fjerne aldersgrænsen for obligatorisk lægetjek ved ældre borgeres fornyelse af kørekort. Derfor er det glædeligt, at regeringen nu fremsætter et lovforslag om at fjerne alderskravet for kørekort til ældre.

 

- Jeg hilser det meget velkomment, at regeringen efter svensk forbillede nu fremsætter et lovforslag om at fjerne alderskravet for kørekort til ældre. Der findes ingen sundhedsfaglig begrundelse for at opretholde en aldersgrænse, og derfor skal vi ikke belemre ældre bilister med bøvl om unødvendige omkostninger til lægetjek.

 

Som det er i dag, skal ældre, fra de fylder 75 år, tjekkes ved lægen hvert andet år for at få kørekortet fornyet, og hvert år, fra de fylder 80 år. Det er dette alderskrav, regeringen nu foreslår at fjerne. Det gør det lettere for de ældre borgere at få fornyet kørekortet.   

 

- Denne kærkomne regelforenkling ændrer naturligvis ikke på, at man altid skal være i stand til at føre et køretøj forsvarligt. Erfaringer fra bl.a. Sverige viser, at det sagtens kan opnås ved personligt ansvar uden de obligatoriske, aldersbetingede lægetjek. 

 

Tre hurtige herrer


I aftes besøgte jeg Skandinaviens største forretning for klassiske biler, CC Cars i Ans, til et fantastisk arrangement. En aften hvor der var fokus på hurtige og fede biler. På billedet ses jeg sammen med tidligere danmarksmester i Rally, Christian Jensens og Le Mans legenden Tom Kristensen. Sidstnævnte gav et utroligt spændende og medrivende foredrag om sin forrygende karriere.

 

På besøg i Favrskov Kommune

Tak til engagerede lokale venstrefolk i Favrskov kommune for gårsdagens udbytterige dialogmøde i Hadsten og efterfølgende feltbesøg i Laurbjerg og Hammel. Det er en stor styrke hos Venstre, at vi prioriterer en tæt dialog mellem det landspolitiske og lokale niveau.

 

Ny moderniseret taxilov

Regeringen har i dag indgået en aftale med samtlige partier i Folketinget på nær Enhedslisten og Alternativet om rammerne for en modernisering af taxiloven. Jeg glæder sig over aftalen, som har været tiltrængt.

Helt overordnet får vi nu moderniseret taxabranchen, som i alt for lang tid har været underlagt rigide regler og utidssvarende regulering. Og med dagens aftale kan en vognmand fremover få så mange taxitilladelser, som han ønsker, såfremt han lever op til en række fastsatte krav. Det giver den enkelte vognmand mulighed for at vokse, hvilket både vil komme forbrugeren og taxabranchen til gode.

Samtidig giver vi nu plads til helt nye ejerformer, og vi gør op med det forældede bevillingssystem, som følger kommunegrænserne, og vi indfører en helt ny universaltilladelse, som både skaber fair konkurrence, lavere priser og tryghed for passagererne. 

Der bliver nu også ryddet op i den uklarhed, der har hersket om bl.a. kørselstilladelser og skattebetaling. Ligesom i alle andre brancher skal der naturligvis være ordentlige og fair forhold i taxibranchen, og alle, der kører taxi, skal betale deres skat. Derfor stiller vi skrappe krav til kørselskontorernes information om de enkelte ture, og der skal slås hårdt ned på skatteunddragelse og piratkørsel.

Sammenfattende kan man sige, at det er en rigtig god aftale, der bringer Danmark et vigtigt spring fremad, når det gælder personbefordring.

Læs aftaleteksten til en ny taxilov her.

 

Trafikal ligestilling


Billedet her er fra Transportudvalget, hvor vi idag drøftede øernes færgetakster, herunder "landevejsprincippet" (pris hvis der kunne køres i bil til øen). Dette princip indføres glædeligvis for alle øer fuldt i 2019 uden for selve højsæsonen. Et meget vigtigt skridt hen mod vækst i hele Danmark og et mere sammenhængende land. Nu mangler vi at finde penge til det sidst skridt i højsæsonen. På Bornholm er der en særlig gunstig situationen, idet der faktisk som følge af udbud af færgedriften kommer priser under landevejsprincippet i snit for hele året. 

 

På besøg hos Trafiktårnet


Tak til Vejdirektoratet og Banedanmark for eftermiddagens særdeles interessante besøg i Trafiktårnet i København - tæt ved Fisketorvet. Her finder man Vejdirektoratets trafikale operationscenter for hele statsvejnettet. Fra 2018 vil Banedanmark ligeledes monitere og styre togtrafikken fra tårnet.

 

Midtjyllands Lufthavn - en livsnerve for landsdelen
Der var lagt op til en festlig begivenhed, da vi i søndags mødtes i Karup for sammen med HKH Prins Joachim at markere gendåben af ”Midtjyllands Lufthavn”. Der hersker ingen tvivl om, at lufthavnen i Karup er en uhyre vigtig livsnerve for vores landsdel.  Mange virksomheder oplever igen fremgang og vind i sejlene. Det gælder glædeligvis også vores regionale lufthavn, der sammen med det danske flyselskab, DAT har vendt en negativ udvikling til fornyet fremgang. De mange daglige afgange, fly til tiden og muligheden for check af bagagen direkte fra Karup til destinationer ude verden har givetvis en stor betydning. Vores landsdel er præget af mange eksporterende virksomheder, der opererer på verdensmarkedet. Derfor er Midtjyllands Lufthavn med dens hyppige, stabile og hurtige forbindelser til København - og videre ud i verden – en livsnerve for landsdelen og det vi alle lever af. Tilsvarende har lufthavnen stor betydning for mange passagerer, der pendler til og fra arbejde og møder i København. Nu får Lufthavnen et nyt navn, der i endnu højere grad understreger dens store regionale betydning. Det er værd at fejre – og det blev det i høj grad med royal deltagelse, flot demonstration af fly og helikoptere, samt en gigantisk kagedyst med et væld af flotte lufthavnskager til stor fryd for børnene og alle vi andre. Nu gælder det om, at vi i de kommende år bliver endnu bedre til at bakke op om vores egen lufthavn, der senere på året også byder på charterflyvning direkte fra Karup til spændende destinationer i Middelhavet. Og det med gratis parkering. Vi har brug for en livskraftig Midtjyllands Lufthavn - også om 10 og 20 år. Stort tillykke med det nye navn.

 

Møde hos DTL


Jeg har i dag været til møde hos Dansk Transport og Logistik. Det er altid vigtigt for en transportordfører at vide, hvad der rører sig blandt vognmændene. På den måde kan jeg tage vognmændenes synspunkter, bekymringer og forslag, med i mine overvejelser, når vi skal lave transportpolitik. Derfor tak til direktør Erik Østergaard og vicedirektør i DTL.

 

Pihl realiserer drøm om at blive veteranbilejer


Bilen har i de seneste 100 år haft en kolossal betydning for mennesker mobilitet. Og bilen har fortsat en kolossal betydning for hundredtusinder af danskere hver eneste dag. Sådan vil det også være i fremtiden. På denne baggrund har jeg altid haft den dybeste respekt for de mange danskere, der har valgt at bruge penge og tid på at bevare og fremvise historiske køretøjer - også kaldet veteranbiler. Selv har jeg i årevis haft lyst til at købe mig et flot og klassisk historisk køretøj. Og nu er tiden kommet. Jeg har overvejet om det skulle være en prægtig amerikaner eller en tysk klassiker. Valget faldt på det sidste. Jeg har således købt en sand stjerne i form af en Mercedes-Benz 250S, årgang 1966, som jeg glæder mig til at pusle om og køre sommerture med familien i. På billedet er det mine højtelskede børnebørn, Marie og Hanna, der inspicerer min nyerhvervelse. Og den blev vist godkendt. Længe leve bilen! Indsæt indhold her

 

Møde med fokus på behov for opgradering af rute 26

I dag har jeg været til møde på åstedet. Tak til aktive lokale venstrefolk fra Favrskov, Silkeborg og Viborg kommuner for et godt møde i Kongensbro med fokus på behovet for opgradering af rute 26 mellem Viborg og Aarhus. Det er altid godt at trække på samme hammel på tværs af kommunegrænser, når fælles mål skal nås. Et særlig tak til Mads Frandsen for initiativet.

 

Transportpolitisk debat på Børsen

Stor tak til mine gode transportordførerkolleger, Kim Christiansen, Karsten Hønge og Rasmus Prehn for formiddagens forrygende transportpolitiske debat i Chr. IVs flotte bygning, Børsen. Der bliver krydset klinger, men det sker i dyb respekt for hinandens synspunkter. Heldigvis er der meget, som samler - omend vandene skiller på en række områder. Vi skal blive bedre til at planlægge langsigtet og i helheder til gavn for væksten i HELE Danmark.

 

Til gallataffel på Amalienborg

I anledningen af Islands præsidents officielle besøg i Danmark deltog jeg i går aftes til gallataffel hos HM Dronningen på Amalienborg Slot. Det var en stor ære og fornøjelse at deltage i aftenens gallataffel på Amalienborg Slot som repræsentant for den danske befolkning.

 Islands nye præsident på besøg i Folketinget


I dag har der været statsbesøg fra Island. Det var en stor fornøjelse og ære at tale med Islands nye præsident, Guðni Johannesson på Christiansborg i forbindelse med hans officielle besøg i Danmark. Traditionen tro er Danmark det første land, som den islandske præsident besøger, hvilket understreger de nære venskabsbånd mellem vores to lande. Vi mødes igen i aften, hvor der er gallataffel på Amalienborg med Hendes Majestæt Dronningen som vært.

 

Præsidiekonference om Folketingets arbejdsformer

Til konference om folkestyret og Folketingets arbejdsformer, hvor Folketingets formand, Pia Kjærsgaard byder velkommen. Det næste døgns seminar, som er arrangeret af Folketingets Præsidium, skal være med til at sætte fokus på folkestyrets tilstand. Sammen med ca. 60 andre folketingsmedlemmer skal vi drøfte, mulighederne for forbedringer i det danske folkestyre. Herunder vil en række ministre og eksterne oplægsholdere deltage som oplægsholdere. 

Fartkontrol skal redde liv

Lov er lov. Og lov skal holdes. Men vi skal holde os formålet med fartkontrol for øje. Det er at redde menneskeliv og undgå ulykker i trafikken. Ikke at skrabe flest mulige penge i statskassen. Derfor ser jeg frem til en politisk drøftelse af fremtidens fartkontrol, hvor vi bør skele kraftigt til den vellykkede svenske model med opstilling af ubemandede kameraer på FARLIGE steder i trafikken, ledsaget af tydelig skiltning med FARTKONTROL. Det vil redde flere liv, men måske give knapt så mange penge i statskassen.

Læs mine udtalelser i artikel her.

Læs også mit debatindlæg her.

 

Feltbesøg hos Copenhagen Malmø Port


Feltbesøg. Tak til direktør Johan Röstin og vicedirektør Barbara Agersnap for gårsdagens lærerige besøg på Nordhavn hos Copenhagen Malmö Port. Denne store dansk-svenske virksomhed er ligesom mange andre i stor fremgang efter finanskrisen. Sidste år var omsætningen 812 millioner kroner og der gik 16 millioner ton gods over kajen - en vækst på hele 7 pct. På Nordhavn udbygges og anlægges moderne faciliteter til container-forretningen. Desuden går det godt med krydstogtskibe, hvor der var 323, som anløb København i 2016. Det går fremad igen!

 

Virksomhedsbesøg i Viborg med miljø- og fødevareministeren


Dagen i dag sluttede af med et besøg hos virksomheden F&H of Scandinavia i Viborg, som jeg besøgte sammen med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. En stor og succesrig engrosvirksomhed inden for isenkram. Omsætningen ventes at runde 1 milliard kroner i 2020. Der er 200 dygtige medarbejdere ansat i Viborg. Fantastisk flot showroom med masser af fine ting til hus og køkken. F&H er i sagens natur meget afhængig af logistik og transport. Derfor efterlyses bedre veje til Viborg!!

 

Konference i Skagen med fokus på bedre udnyttelse af potentialet i Skagen Havn og andre havne

Fra i går søndag og til i dag har jeg haft fornøjelsen af at deltage på en yderst interessant konference i Skagen med fokus på bedre udnyttelse af potentialet i Skagen Havn og andre havne til at sikre vækst og flere job i Danmark.

Dette var flere spændende virksomhedsbesøg i Skagen med til at sætte fokus på. Vi startede ud med et morgenbesøg hos den gigantiske fiskeolie- og fiskemelsfabrik, FF Skagen. Herfra er der bl.a. stor eksport til lakseopdrættere i Norge. FF forarbejder 350.000 ton fisk om året og er dermed en af de allerstørste virksomheder af sin art i Europa. Danmark er i førertrøjen på dette felt, hvor vores samlede årlige eksport indbringer 3,9 milliarder kroner.

Dernæst gik turen til virksomheden Skagen Gelagic, der forarbejder op til 1000 tons sild om dagen. Filetering af sildene foregår fuldautomatisk uden menneskehænder. Her omsættes for mere end 500 millioner om året.

Dagen sluttede af med et besøg hos Karstensens Skibsværft i Skagen, hvor 370 dygtige medarbejdere bygger moderne fartøjer. Herunder fx den topmoderne pelagiske trawler BEINUR, der blev søsat sidste år og som lige nu ligger til vedligeholdelse i tørdokken. Det var uhyre interessant at blive vist rundt på BEINUR, der hvert år fanger store mængder fisk, herunder gode sild til fødevareindustrien.

Alt sammen imponerende og godt for Danmark, at vi har disse virksomheder.

Der blev også tid til besøg i det mere kulturelle hjørne. Med et besøg på Skagens Museum, fik vi set kunst i verdensklasse. Skagensmalerne har ikke levet forgæves. Museet er i færd med at pakke store værker i kasser, der skal udstilles i Tokyo i anledning af 150 året for diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan. Et besøg i Skagen og på museet kan absolut anbefales!

 

Besøg hos brintvirksomhed i Herning


Den 3. januar var jeg på besøg hos brintvirksomheden nel/H2 Logic i Herning. Tak til Uffe Borup og Jacob Krogsgaard for et særdeles interessant besøg. Her er man helt i front på globalt niveau med udvikling og produktion af effektive tankanlæg. Brint er et særdeles miljøvenligt drivmiddel i transporten og brint er interessant mht at få langt bedre balance og økonomi i strøm fra vindmøllerne. Det er ikke klogt at forære strømmen til Norge, når det blæser meget om natten.

Pihl sætter fokus på brint i transporten

Tirsdag den 3. januar 2017 er brinten i fokus når Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen og direktør for Partnerskabet for brint og brændselsceller, Tejs Laustens kører rundt i landsdelen i en brintbil og aflægger besøg ved Nel Hydrogen, Energibyen Skive og AU Foulum. Formålet med besøgene er at give Kristian Pihl et dybere indblik i, hvordan brintteknologien kan bidrage til at sikre en grønnere transport i fremtiden.

Kristian Pihl Lorentzen uddyber: ”Brændselsceller er takket være den teknologiske udvikling blevet langt mere effektive og billigere i de senere år. Det skal vi udnytte og blive klogere på, så vi i fremtiden også udnytter denne mulighed for en effektiv, billig og grønnere transport. Jeg ser meget frem til at få mere indsigt i disse muligheder”.

 

Besøgsprogram:

Kl. 10.30-11.50: Nel Hydrogen, Industriparken 34B, 7400 Herning.

Kl. 13.00-14.30: Energibyen Skive, Rådhuspladsen 2, 7800

Kl. 15.15-16.00: Institut for Ingeniørvidenskab AU, Blichers Alle 20, 8830 Tjele

 

Pressen er meget velkommen til at medvirke ved de enkelte besøg. 

 

Besøg på Borgen fra Viborg


I dag havde jeg besøg på Borgen af deltagerne i Mediehuset Viborgs bustur til København under kommando af den gamle marinesoldat Leif Mortensen. Tak for besøget til alle og for jeres engagement og ikke mindst gode spørgsmål. I ønskes alle en glædelig jul. 

 

Glædelig jul og godt nytår!

 

God bred politisk aftale om vejprojekter

Gode nyheder! I går aftes blev der indgået en rigtig god og bred politisk aftale om undersøgelser af nye vejprojekter. Aftalen indeholder tre elementer, som udgør de nye vejprojekter.

Den første gode nyhed er, at der skal iværksættes en VVM- og forundersøgelse af en jysk parallelmotorvej - ”Vækstmotorvejen” – som skal gå fra Hobro til Haderslev via Viborg og Billund.

Læs faktaark om VVM-undersøgelse samt forundersøgelse af en midtjysk motorvej fra Hobro-Haderslev her.

Derudover indeholder aftalen en iværksættelse af en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse fra Allerød helt til Hillerød.

Læs faktaark om Hillerødmotorvejens forlængelse her.

Sidste element af aftalen indeholder mulighed for en alternativ rute for modulvogntog i Fredensborg via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen. Dette under forudsætning af, at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering, samt indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen.

Læs hele aftaleteksten her.

 

Nu er det for alvor vejenes tur!
Nu er det for alvor vejenes tur! Timemodellen skal skrinlægges til gavn for vejene. Læs mere om dette i kronikken som jeg har skrevet sammen med fhv. transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt.

Klik her

 

Høring om luftfartstrategi


I går eftermiddags deltog jeg som medlem af transportudvalget i en høring om fremtidens strategi for luftfarten – både indenrigs og ude i resten af verden. I 2015 var der 3,5 milliarder flypassagerer globalt. Dette tal forventes mere end fordoblet til 7,4 milliarder i 2034. Her skulle Danmark gerne fortsat stå stærkt med mange gode ruter ude i verden. Men også indenrigsruterne er helt afgørende for et sammenhængende Danmark i bedre balance. Alt dette var med på den spændende og ikke mindst vigtige høring, som fandt sted i Landstingssalen på Christiansborg den 8. december. Se hele høringen ved at klikke her

 

Alsang i Folketinget


I dag havde vi debut på et nyt tiltag i Folketinget. Som noget nyt er der blevet indført alsang en gang om måneden for alle folketingsmedlemmerne og de ansatte på Christiansborg. Som medlem af Folketingets Præsidium har jeg været med til at foreslå dette nye fremragende tiltag. Der var stor tilslutning og sangglæde blandt de fremmødte folketingsmedlemmer og ansatte i Folketinget. Jeg mener, det er vigtigt, at vi med alsangen ’kan løfte stemningen’. For når vi har sunget et par sange, kan vi gå derfra være klar til at kaste os over dagens opgaver med fornyet energi. Med alsangen kan vi være med til, at snakke mere på tværs af partier – også når det ikke handler om politik. Når en sådan mængde af medlemmer og ansatte synger ”en rose så jeg skyde” lyder det nu flot, hvis jeg selv skal sige det. Også Bertels julesang på melodien ”på loftet sidder nissen med sin julegrød”, blev sunget blandt de fremmødte. 

 

Møde om udlejningscykler


I dag fik jeg besøg på Borgen af den dygtige og driftige erhvervskvinde, Yeal Bassan, der er direktør for den private virksomhed Copenhagen Bicycles med 3000 udlejningscykler og op til 35 ansatte i højsæsonen. Nyeste tiltag er en særlig App til udlejningscykler, så turister og andre hurtigt kan finde frem til rådige cykler mange steder i København. Yeal kom for at gøre opmærksom på behovet for fair konkurrencevilkår, så hendes forretning ikke udkonkurreres af tilsvarende skatteyderfinansierede tiltag. Dejligt at møde en initiativrig ung person, der sætter aktivitet i gang for egen regning og risiko - til gavn for os alle.

 

Inspirerende seminar med Hærvejskomiteen og JP Group i Viborg
I dag har jeg været til trafikseminar i Viborg. Tak til Hærvejskomiteen og direktør Martin Pedersen fra JP Group for et yderst inspirerende seminar. På seminaret blev der med en række indlæg fra bl.a. JYSK og JP Group sat fokus på en helt nødvendig fremtidssikring af kapaciteten og fremkommeligheden i Den Jyske Transportkorridor, der betjener en meget stor andel af Danmarks samlede produktion og eksport. Der er derfor stor glæde over det nye regeringsgrundlag, hvor der bebudes en konkret undersøgelse af linjeføringen for en jysk parallelmotorvej, der kan aflaste den alvorlige flaskehals ved Vejlefjordbroen samt sikre en ny udvikling længere mod vest i Jylland, som led i en helhedsløsning, hvori også indgår en vigtig udvidelse af E45 på trængselsramte strækninger. Sidstnævnte starter vi i øvrigt med i 2017 jf. finanslovsaftalen. Mødet blev holdt i et særdeles inspirerende lokale med en perlerække af flotte historiske køretøjer. 

 

Besøg på Christiansborg

Tirsdag den 20. december har du mulighed for at besøge Christiansborg sammen med Mediehuset Viborg, som står for turen til København, med besøg på Christiansborg.

Her vil jeg vise Christiansborg og fortælle om mit arbejde som folketingsmedlem. 

 

10 år i jobbet som Venstres transportordfører
Jeg kan i dag fejre, at for præcis 10 år siden pådrog jeg mig jobbet som transportordfører for Venstre. Jeg er stolt over, at jeg i 10 år har varetaget lige netop dette ordførerskab. Denne uhyre vigtige post er et tillidserhverv, som tildeles af Venstres folketingsgruppe.

Jobbet som transportordfører har bragt mig rundt i alle dele af landet på forskellige feltbesøg. Disse feltbesøg er i min optik helt afgørende for at løse opgaven som transportordfører på en virkelighedsnær måde, hvor man får kendskabet til de lokale trafikale udfordringer overalt i vores dejlige land. Man kommer ud og ser realiteterne og får gode og vigtige inputs fra både borgere, organisationer og erhvervslivet.  

Jeg kan garantere, at transportpolitik er omgærdet med stor interesse og forventningerne til trafikale investeringer er relevante og store mange steder.

Jeg glæder mig særdeles også over det gode samarbejde, der er med de øvrige partiers ordførere og med skiftende transportministre. Der hersker en ganske særlig gensidig respekt og samarbejde inden for dette område, noget som jeg værdsætter.

Kort sagt brænder jeg for mit område, og der er ingen tvivl om, at det er verdensbedste ordføreropgave. Jeg tager 10 år mere på posten, hvis gruppen og vælgerne ønsker det.  

 

En ny borgerlig trekløverregering

Søndag eftermiddag på Marienborg fremlagde Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti det nye regeringsgrundlag for trekløverregeringen. Et ambitiøst regeringsgrundlang, som skal være med til at sikre et friere, rigere og mere trygt Danmark. Det nye regeringsgrundlag skal blandt andet være med til fortsat at sikre vækst og udvikling i hele Danmark – et Danmark i bedre balance.

En vigtig del af det at skabe vækst er fremkommelighed, hvorfor en stærk infrastruktur er vigtig. Dette forudsætter målrettede investeringer i et bedre vejnet, som er med til at understøtte jobskabelse og vækst. Jeg glæder mig derfor over de gode takter, der er skrevet ind i regeringsgrundlaget omkring en effektiv infrastruktur, som skal binde Danmark sammen.

Der er mange gode punkter at finde i regeringsgrundlaget. Ved at klikke her, kan i læse hele regeringsgrundlaget.

En ny trekløveregering har også betydet nye ministerposter i den nye regeringe. Et stort tillykke med udnævnelsen til de 22 ministre i den nye VLAK-trekløverregering. Jeg ser frem til et godt samarbejde med de nye ministre om at gøre Danmark til et friere, rigere og trygt land. Også et stort tak til de fire afgående Venstre-ministre, som har ydet en fremragende indsats for vores land under deres arbejde som ministre.   

 

Danmarks øer på finansloven

Sidste fredag landene finanslovsaftalen for 2017. Og der var mange gode takter at finde i den fremlagte finanslovaftale.

Også Danmarks øer var at finde på finansloven. Med finanslovsaftalen sikrer vi en nedsættelse af færgetaksterne til de danske småøer for passagerer og biler og får skabt en trafikal ligestilling mellem transporten på land og hav. Færgetaksterne vil gradvist blive nedsat frem mod 2020.

Takstnedsættelse er med til at skabe et Danmark i bedre balance. De danske øer skal også med, når vi skal skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Det er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning, når vi nu kan nedsætte færgetaksterne.

Læs mit indlæg som jeg, sammen med social- og indenrigsordfører Carl Holst, har skrevet omkring nedsættelsen af færgetaksterne. Læs indlægget her.

Læs resten af finansloven ved at klikke her.  

 

Bertel på besøg i Mønsted og Viborg

Torsdag den 24/11 havde jeg den store fornøjelse, at kulturminister Bertel Haarder på min opfordring aflagde besøg i det midtjyske.

Programmet startede med hos LOF Midtjylland i Viborg, hvor vi overværende undervisningen samt fik en god orientering og drøftelse om folkeoplysning i praksis i dagens Danmark.

Derefter gik turen videre til Mønsted Kro, hvor kromand Frank Koudal tog imod os sammen med kromændene fra Grønhøj Kro og Sevel Kro. De tre brave kromænd takkede ministeren og undertegnede varmt for, at vi ved fælles indsats fik ændret loven, så de ikke længere skal straffes for at benytte kongekronen på de historiske kgl. privilegerede kroer. Den sunde fornuft sejrede til sidst – som kronen på værket. Det markerede vi med en hyggelig frokost på kroen.

Herefter kørte vi til Stænderpladsen i Viborg, hvorfra der var arrangeret kulturel byvandring i Domkirkekvarteret, hvor Viborg kommune har lavet en visionær helhedsplan for at skabe et historisk og museumsmæssig attraktion, der for alvor sætter Viborg på danmarkskortet som historisk by.

Tak til Bertel fordi han midt i en travl tid prioriterede at komme på besøg i Mønsted og Viborg – langt væk fra magtens centrum på Slotsholmen. Det er al ære værd. 

 

Venstre står stærkt og samlet efter landsmøde
I weekenden løb Venstres landsmøde 2016 af stabelen i Herning. Vanen tro holdt formanden, statsminister Lars Løkke Rasmussen en stor tale, hvor han opridsede den politiske situation, Venstres mange politiske resultater, og vejen frem for Venstres videre politiske indsats til gavn for Danmarks fremtid. Her slog statsministeren fast, hvor vigtigt det er med fortsat udvikling i vores samfund frem for stilstand. Vi skal videre med det vigtige arbejde, der ligger forude, og ikke blot smide tøjlerne fordi det hele ser svært ud. Vi skal ruste Danmark til fremtiden ved at skabe højere vækst, bedre velfærd, bedre balance, og flere investeringer i nye job. Sikre at det kan betale sig at arbejde. Gode uddannelser samt en fast og fair udlændingepolitik. Talen blev efterfulgt af bragende og langvarige stående klapsalver , der viste Venstre som et stærkt og samlet parti, der har vilje og evnen til at forme fremtiden for et stærkt og trygt Danmark. Det var en veloplagt partiformand og statsminister der inviterede vores blå venner med i en ny trekløverregering. Et rigtig klogt træk, der vil sikre Danmark en ny blå regering med flere muskler til at håndtere fremtidens store udfordringer, herunder realisering af en helhedsplan, der skal gøre Danmark stærkere, rigere og tryggere. Også den store aftenfest var som sædvanligt en stor fornøjelse at deltage i.

 

Besøg af den svenske riksdagI november var vi beriget med et besøg af den svenske riksdag på Borgen. I fine omgivelser, i Samtaleværelset fik vi rigtig drøftet vigtige politiske emner på tværs af landegrænser. Blandt emnerne på morgens møde var flygtningesituationen, styrkelse af respekten for folkestyret og politikerne samt de nationale parlamenters rolle i forhold til EU. 
 

Deltager i radioprogrammet "politik tak"


Mandagen efter landsmødet i Herning deltog jeg i radioprogrammet "Politik Tak".
Tak til DR P4 Midt Vest for muligheden for at deltage i programmet med morgenfriske værter. Vi kom vidt omkring i en god snak om blandt andet den aktuelle regeringsudvidelse, vejenes og bilernes enorme betydning for sammenhæng og vækst i vores land, forsvarets situation og rafling om mine SMS på telefonen.
 

Et lærerigt besøg hos Midtjyske Jernbaner


Mange tak til direktør Martha Vrist for et lærerigt feltbesøg hos Midtjyske Jernbaner (VLTJ) i Lemvig. 
Jeg fik en god orientering om banens drift og de aktuelle udfordringer. Det var en spændende rundvisning i hovedkvarteret og i banens store værksted, hvor jeg nød synet af "Tørfisken" - banens velholdte MX lokomotiv, der trækker godstog i det nordvestjyske. Også banens velholdte Y-tog er ved at have nogle år på bagen. 
Et stort tak herfra, for et spændende besøg. 
 

På job som togfører for DSB

I går i tv-programmet ’Langt fra Borgen’ kunne i se, hvordan jeg klarede jobbet som togaspirant for DSB. Det var en yderst lærerig og hyggelig tur i selskab med min røde transportordfører kollega Henning Hyllested. Foruden jobbet som togfører fik vi også mulighed for at quizze og diskutere om jernbanen.

På linket kan i se, hvordan mig og min makker klarede jobbet som togfører for DSB.: https://www.dr.dk/tv/se/langt-fra-borgen/langt-fra-borgen-13

 

På bustur til Borgen med 55 midtjyder


Så blev det atter tid til en bustur med Sørens Rejser. 55 morgenfriske midtjyder kørte fra Midtjylland kl 07:00 mandag morgen. På vej til København berettede jeg om arbejdet i Folketinget, hvor der også var tid til at stille spørgsmål til Venstres politik. Det gode ved sådanne busture er, at folk ikke kan stikke af imens man taler. Vi fik en herlig frokost i Snapstinget inden, at jeg viste dem Borgen.
 

Kronprinsessen og Pihlen

Den 4. oktober var en festdag i Folketinget. Som præsidigemedlem, havde jeg æren af at følge Hendes Kongelig Højhed kronprinsesse Mary op i kongelogen. Det var en stor ære og fornøjelse.

 

 

Morgenfriske elever fra Tange besøgte Borgen

Onsdag morgen d. 28.09 havde jeg et veloplagt og morgenfriskt besøg på Borgen. Stor tak til 7. klasse på Tange Kristne Friskole, der i morges glædede mig med et besøg på Christiansborg. Det var en fornøjelse at vise jer rundt og det var en fornøjelse at opleve jeres store engagement, der kom til udtryk i et væld af gode spørgsmål. I skal nok blive til noget allesammen. Held og lykke på jeres videre vej i livet.


  Langt fra borgen

Sammen med min røde transportordfører kollega Henning Hyllested prøvede jeg jobbet af som togføreraspirant, som led i optagelsen til DR1 programmet ’Lang fra Borgen’. Her var vi en del af DSBs personale på strækningen mellem København og Odense med planmæssig ankomst til Odense Banegård. Herefter kørte vi om kap med DRs journalist Ask Rostrup, som tog bilen mens vi forsatte i toget. Her med sejer til toget. Dagen gav også anledning til at krydse klinger til en god debat om jernbanen.

Se med på DR1 den 13. oktober, hvor i blandt andet kan se, hvordan jeg klarede jobbet som togfører

National flagdag i Viborg domkirke

På den nationale flagdag viste jeg også min anerkendelse for de danske udsendte til en højtidelighed i Viborg Domkirke. Som medlem af Folketingets Forsvarsudvalg, og tidligere udsendt officer var det en stor dag, at være med til at anerkende og takke danske soldater og andre, der har været udsendt for Danmark. Soldaterne sætter deres egne behov til side, for at fremme fred, frihed og folkestyre. De passer på Danmark med livet som indsats.
I Viborg anerkendte vi soldaterne ved en Gudstjeneste i en fyldt og fanesmykket Viborg Domkirke. Det var en meget smuk gudtjeneste jeg stolt deltog i.National flagdag - tak til de danske veteraner

I dag blev flaget hejst, ved højtideligheden afholdt på Rådhuspladsen i Struer i anledningen af den nationale flagdag, til ære for Danmarks udsendte soldater. Her holdte jeg tale, hvor jeg rettede et stort tak til og anerkendelse af vores veteraner. I min tale fremhævede jeg blandt andet de nye tiltag fra regeringens 2025-plan, som skal sikre veteranerne større anerkendelse fra samfundets side, mere forebyggelse, bedre behandling og større hjælp til at komme i job, hvis veteranerne er udfordret. Også på Skive Kaserne blev dagen markeret og senere ved mindehøjtidelighed i Viborg Domkirke. Flaget på Hermelinvej var også hejst til ære for vores soldater. Det er vigtigt, at vi anerkender den indsats soldaterne yder, når de tjener for vores land. Tak til veteranerne og deres pårørende. Her kan du læse min tale, som jeg holdt i Struer. 

 

Venstre viser flaget i Ans

Venstre holdt stand ved Open By Night arrangementet i Ans den 1/9-16. Mange lokale borgere lagde vejen forbi til en snak om regeringens 2025-plan for et stærkere Danmark. Kommer valg i utide?, spurgte mange.... Svaret overlader jeg til andre at give. Hvis valget kommer i løbet af efteråret, så er vi klar!

Dansk-færøsk dialog

I dagene 28.-31. august 2016 deltog Anne Mette og jeg i det årlige kontaktudvalgsmøde mellem Folketingets Præsidium og formandskabet for Færøernes Lagting. Aktiviteten var i år henlagt til Fyn og Ærø. Efter start i Svendborg om søndagen gik turen til Marstal på Ærø, hvor vi besøgte det fantastisk flotte og interessante søfartsmuseum. Derefter gik turen til Ærøskøbing, hvor det formelle kontaktudvalgsmøde blev afholdt. Desuden berettede byens vægter om den fine gamle købstads historie. Tirsdag gik turen videre mod Odense, hvor borgmesteren tog imod og berettede om den rivende udvikling og omdannelse, der sker i Danmarks tredjestørste by. I Odense besøgte vi også Teknologisk Institut, hvor vi fik et spændende indblik i en fremtid med robotter og velfærdsteknologi. Tirsdag aften var der en hyggelig officiel middag på Hotel Faaborg Fjord. Sammenfattede et vellykket arrangement, der udbyggede den gode dialog, de tætte bånd og venskabet inden for rigsfællesskabet.

Vellykket V-sommergruppemøde i Faaborg. Fokus på danskernes tryghed - og bedre veje

Det var som sædvanligt en stor fornøjelse at deltage i Venstres sommergruppemøde, hvor vi gør politisk status og lægger sporene for det fremadrettede arbejde i gruppen. I år foregik sommergruppemødet i det sydfynske på Hotel Faaborg Fjord. Det vigtigste tema for årets møde var drøftelse af en kommende 2025-plan for, hvordan vi i de kommende år sikrer en robust dansk økonomi samt grundlaget for fremtidens velfærd, jobskabelse, vækst og tryghed mod i en usikker tid med store globale udfordringer og usikkerheder.

Sidst i august måned vil regeringen fremlægge en helhedsorienteret 2025-plan med klare politiske målsætninger og vores bud på vigtige værktøjer til at nå målene. Det glæder mig, at V og regeringen bl.a. vil lægge op til en markant styrkelse af Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed. Herunder skal der i de kommende år tilføres milliardbeløb til forsvaret, politiet og efterretningstjenesterne. Mange andre tiltag er på vej.

Som Venstres transportordfører glæder jeg mig over, at regeringen i de kommende år også vil afsætte penge til at investere målrettet i Danmarks trafikale infrastruktur med tyngde på bedre veje. Det er nemlig en afgørende forudsætning for jobskabelse og fornyet vækst i alle dele af landet. Også her er der brug for en helhedsorienteret og sammenhængende plan, der med konkrete projekter løser op for trafikale flaskehalse og giver grundlag for fornyet vækst og udvikling. Nu er det vejenes tur! 


På feltbesøg med fokus på kabler

Stor tak til Erik Kønigsberg og Klaus Møller for det særdeles interessante virksomhedsbesøg den 8/8-16 hos B.E. CableCon på Lundvej i Viborg. Her produceres kabler i alle størrelse og tykkelser til bl.a. vindmøller fra Siemens og Vestas. Den specialiserede produktion af høj kvalitet og med stor fleksibilitet leveres af omkring 70 dygtige medarbejdere. 

Virksomheden startede for blot 9 år siden i 2007 og har siden vokset sig stærk og konkurrencedygtig i store dele af verden - og med en forventet årlig omsætning på 80 millioner kroner i 2016. Fantastisk blot indsats og resultat. Lad os få mere af den slags. Transportmæssigt kommer der 40 lastvognstog om ugen til/fra virksomheden, der havde et meget klart budskab til undertegnede transportordfører: Sørg for bedre veje til Viborg!


Pihl på farten på grundlovsdag

Jeg havde et stramt program den 5. juni på grundlovsdag, hvor jeg holdt hele fire vellykkede grundlovstaler i de bedste omgivelser i mit lokalområde.


Min første grundlovstale var i Karup Borger & Håndværkerforening, hvor jeg holdt en god tale for et veloplagt publikum. Dernæst tog jeg til Levring Efterskole, hvor der var grundlovsfest. Det var en ære at få lov til at holde tale for elever, lærere, forældre og andre venner af denne fantastiske skole. Dernæst tog jeg videre til grundlovsmøde i den smukke natur i haven ved Hersom præstegård. Med gudstjeneste, eftermiddagskaffe, lagkage, tale og korsang. Dansk når det er dejligst. Min fjerde og sidste grundlovstale blev holdt i det store festtelt på torvet i Kjellerup. Ud over grundlovsdag fejrede man her Fars Dag og 100 års jubilæum for handels- og erhvervslivet i Kjellerup. Der var god stemning og mange veloplagte mennesker, som var mødt op i dagens anledning.

Her nedenfor følger et uddrag af min tale fra Levring efterskole, hvor jeg lagde vægt på det meget vigtige budskab i en liberal politik ”Frihed under ansvar”. Dette princip har det desværre med at blive glemt af visse partier på Christiansborg og på en dag som grundlovsdag, der står i frihedens tegn, fandt jeg det på sin plads at minde dem om det.


FRIHED UNDER ANSVAR

”Men selvom Grundloven er garant for et stabilt og stærkt folkestyre, så er der grund til hele tiden at være på vagt over for truslen om regeltyranni og formynderi. Lovmøllen kværner lystigt på Christiansborg. Det har vi politikere naturligvis selv ansvaret for at holde i ave.

Men der er en omsiggribende tendens til, at vi her i landet laver detaljerede og snærende regler for alverdens ting. Hvis regeltyranniet tager overhånd, så går det ud over den enkeltes initiativ og frihed. Det går ud over foreningslivets frihed til at vælge egne eller lokale løsninger. Og for mange snære regler går ud over dem, som har valgt at drive selvstændig virksomhed og skabe arbejdspladser. Og regeltyranni er med til at kvæle arbejdsglæden hos medarbejderne.

Jeg vil personligt forstærke kampen for færre regler og mindre formynderi, der truer med at undergrave friheden og det personlige ansvar i vort samfund. Jeg opfordrer jer alle til at kontakte mig pr. telefon, pr. brev eller pr. mail, hvis man støder på vanvittige regler, overflødig kontrol eller formynderiske restriktioner. Lad os sætte de ansatte på rådhusene, i styrelser og ministerier til at luge ud i overflødige regler og rapporter. Lad os give dem en bonus i lønningsposen, hver gang det lykkes!

Udfordringen er klar. Vi skal samle kræfterne om at styrke den enkeltes virketrang efter princippet FRIHED UNDER ANSVAR. Lad os erkende, at ægte demokrati og reel frihed bygger på folkeligt engagement – og ikke på accelererende formynderi, centralisme og regeltyranni. Der skal være plads til det personlige ansvar for at engagere sig og yde en indsats."

 

Energimesse i Bjerringbro

Fredag den 3. juni og lørdag den 4. juni var jeg til Energimesse i Bjerringbro.
Det var et spændende program, hvor der dels var en masse interessante stande, samtidig deltog jeg i den spændende paneldebat, hvor jeg bl.a. var oppe i mod Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Temaet var ”Fremtiden indenfor vedvarende energi”.
Derudover holdt jeg oplæg både fredag og lørdag. Fredagens oplæg drejede sig om fremtidens transport med fokus på innovation og udvikling inden for transportsektoren, herunder elektrificering af jernbane og brug af elbiler. Lørdagens tale fortsatte i samme spor med fokus på politikken bag fremtiden for vedvarende energi. Her præsenterede jeg Venstres vision om en grøn realisme, herunder hvordan vi får omstillet transporten, så vi på længere sigt overhovedet ikke kører på benzin og diesel.


Tillykke brave kromænd!

Folketinget har i dette øjeblik torsdag den 2. juni vedtaget L174, der gør det lovligt for Kongelige private kroer at bruge kongekronen på fornuftige vilkår. Jeg har arbejdet meget med denne absurde sag, der hermed endeligt er bragt til afslutning. Tillykke til de brave kromænd, der har kæmpet. Nu undgår i at blive retsforfulgt. Og vi har værnet om et vigtigt stykke dansk kulturhistorie. Bravo!

 

Venstre elsker hele Danmark

Danmark er et lille land, men vi er alligevel forskellige, alt efter hvor vi kommer fra. Det gælder også for os i Venstre. Nogle er fra land, andre fra by, men vi er alle fra Danmark, og vi holder alle af hele Danmark. Derfor er det også lidt sjovt, at vi beskyldes for at trække fronterne hårdt op mellem land og by. For selvom det er rigtigt, at Venstres politikere brænder for deres hjemstavn, så er det ikke ensbetydende med, at man ikke holder af hele Danmark, eller at der ikke er potentiale for at udvide horisonterne.

Jeg er selv fra Jylland og er bedst til biler og tog, men her er jeg blevet fanget på vej ud af en af hovedstadens busser.

Politiker for en dag

Lige en hilsen fra Borgen, hvor jeg som præsidiemedlem har besøgt lokalerne med funktionen "Politiker for en dag". Omkring 12.000 skoleelever fra 8. og 9. klasser gennemgår årligt et fantastisk lille kursus, hvor de stifter bekendtskab med folkestyret og den politiske proces ved at opleve det på egen krop. Eleverne bliver inddelt i fire partier og skal som medlemmer af folketinget gennemføre forhandlinger om fiktive lovforslag. En kanongod øvelse, der kan anbefales til alle skoler.

Banekonference

Torsdag den 17. maj var jeg til den årlige, traditionsbundne jernbanekonference i Tivolis Congress Center. Konferencen er Skandinaviens største transportpolitiske dag med i alt 700 deltagere fra Danmark og udlandet arrangeret af hele Banebranchen og med repræsentanter fra hele branchen.

Jeg deltog selv i paneldebat med mine transportordførerkolleger fra Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.  Det var en god, munter og saglig jernbanepolitisk debat omkring jernbaneinfrastrukturinvesteringer, Togfonden, Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet. Det er et område, som ligger mig meget på sinde af hensyn til at sikre bedre togservice til passagerne, så vi får bedre kvalitet for pengene. 

 

ViborgEgnens Erhvervsråds Executive Club

Torsdag den 19. maj, hvor jeg fyldte 55 år, fik jeg besøg på Christiansborg fra  medlemmerne af VIBORGegnens Erhvervsråds Executive Club. De havde taget den lange vej til København for at få en rundvisning på tinge med snak om  aktuel politik og for at opleve rammerne på Christiansborg  Her fejrede vi min 55 års fødselsdag ved en efterfølgende hyggelig middag i Snapstinget efter endt rundvisning på Christiansborg. Som Venstres transportordfører er det altid rart at få besøg hjemmefra og essentielt for mit arbejde at have en god og tæt kontakt til erhvervslivet, så jeg kan holde mig opdateret med, hvilke udfordringer det lokale erhvervsliv i Viborg står overfor.

I debat i radio 24/7

Torsdag den 12. maj var jeg i studiet i en debat med transportordfører Rasmus Prehn (S). Debatten omhandlede finansiering af togfonden, problemer med IC4-togene og en drøftelse af, hvordan vi sikrer borgerne den nødvendige service, som gør det attraktivt at køre i tog.

Jeg benyttede lejligheden til at gøre lidt reklame for min egen bog ”På sporet af Danmark”, som er skrevet til glade fagnørder, som jeg selv.


Energiministeren på midtjysk visit

Pressemeddelelse den 26/4-16

Mandag d. 2. maj 2016 står i energipolitikkens tegn her i landsdelen. Energiminister, Lars Christian Lilleholt, har nemlig takket ja til at besøge en række midtjyske energi- og forsyningsprojekter i regionen. Ministeren bliver under besøget ledsaget af det lokale V-folketingsmedlem, Kristian Pihl Lorentzen.

-Jeg er meget glad for, at energiministeren har takket ja til min invitation om at besøge midtjyske virksomheder med energipolitiske relationer, så han kan få syn for sagen og få direkte indsigt i deres daglige udfordringer, udtaler Kristian Pihl Lorentzen, som er medlem af Energi- Forsynings- og Klimaudvalget.

Programmet for ministerens besøg

09.15-10.15: Besøg hos Energi Midt i Silkeborg, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg.

Fokus på effektiv forsyning af el og bredbånd.

Deltagere: Formand og direktion, Energi Midt.

11.00-12.30: Besøg hos Gudenåcentralen i Tange, Bjerringbrovej 54 Tange, 8850 Bjerringbro.

Orientering om nyt projekt vedr. produktion af 100 pct. grøn fjernvarme ved hjælp af vandkraft, varmepumper og vand fra Gudenåen.

Der serveres en let frokost i sidste del af mødet.

Deltagere: Gudenåcentralen, Bjerringbro Varmeværk, Ans Kraftvarmeværk og Energi Midt.

13.15-14.30: Besøg hos Hedeselskabet i Viborg, Klostermarken 12, 8800 Viborg.

Fokus på Hedeselskabets engagement i grønne energiprojekter.

Deltagere: Hedeselskabet

15.15-16.30: Besøg hos Energi Viborg, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg.

Drøftelse af rammerne for udnyttelse af overskudsvarme (Apple).

Deltagere: Bestyrelse og direktion, Energi Viborg. Borgmester og byrådsmedlemmer.

 


Regeringen sikrer sejr for den sunde fornuft!

Kroer, foreninger og virksomheder får nu mulighed for at anvende kongekronen på en række betingelser. Det har naturligt nok fyldt meget i medierne, at der har været drevet klapjagt på mange af ejerne af de kroer, der historisk bærer betegnelsen "Kongelig privilegeret kro". Herunder fx Grønhøj Kro, Pårup Kro, Mønsted Kro, Sevel Kro og Hvidsten Kro.

Jeg har kæmpet hårdt at overbevise kulturminister Bertel Haarder om at finde en snarlig løsning på den absurde situation med, at kroerne efter mange år uden problemer nu får bøder for at bruge den lukkede kongekrone og holde et fornemt stykke danmarkshistorie og kulturhistorie i hævd. Og det lykkedes. Jeg kipper med flaget for, at regeringen nu har fremsat et lovforslag, der lovliggør de navngivne kroers agtværdige anvendelse af den lukkede kongekrone.

Dermed sejrer den sunde fornuft og vi kan bruge kræfterne på noget langt mere konstruktivt og fremadrettet end at drive klapjagt på hårdtarbejdende kromænd.

Bedre balance i trafikale investeringer

22,6 mia. kr. årligt. Så meget vil det koste, hvis 20 pct. af de danske bilister skal flyttes ud af bilerne og over i togene. Det viser et notat fra Transportministeriet, hvor omkostninger forbundet med både miljø, klima, støj, uheld og trængsel er medregnet. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen mener på den baggrund, at det er på høje tid at tage et opgør med den forrige regerings alt for snævre fokus på offentlig transport på bekostning af bilisterne.

De røde partier har i alt for lang tid insisteret på at tegne et billede af, at den kollektive trafik er et ubetinget gode for samfundet. Men det er ganske enkelt forkert. For man skal huske på, at de danske bilister i høj grad bidrager til statskassen med flere milliarder kroner, bl.a. i form af brændstofafgift, vægtafgift og grøn ejerafgift. Og det er jo penge, som vi bl.a. bruger til at investere i alt lige fra sygehuse til kollektiv trafik.

I Venstre er vi glade for både den kollektive trafik og for privatbilismen. Men vi skal have skabt en bedre balance i de trafikale investeringer, så vi ikke kun tænker på den kollektive trafik, men også sikrer gode trafikale forhold for bilisterne. Derfor er jeg glad for, at regeringen vil rykke fokus over på tiltrængte investeringer i vejnettet. Både til gavn for de rejsende og for samfundsøkonomien.

Vært for byggekonference

Lige en hilsen fra Fællessalen på Christiansborg, hvor jeg den 12. april havde fornøjelsen at være vært ved formiddagens interessante konference om behovet for at styrke produktiviteten inden for bygningsrenovering. Der er mange milliarder at spare for samfundet. Det styrker vores vækst og konkurrenceevne. Og det sparer skattekroner. Lad os komme i gang.


 

Hammershøj Skole besøgte Borgen

Som led i en ekskursion til København aflagde Hammershøj Skoles 6. klasse et besøg på Christiansborg den 6. april. Jeg tog imod klassen og viste rundt i folkestyrets højborg, mens vi fik en god dialog om arbejdet i Folketinget. Jeg er meget imponeret over det engagement og den positive interesse, som klassen lagde for dagen under min rundvisning. Mange gode spørgsmål blev stillet. De elever skal nok blive til noget.


                          Feltbesøg ved Gudenådalen   

Fredag den 1. april var jeg på feltbesøg ved Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup. Her vil Danmarks Naturfredningsforening (DN) pludselig gennemtrumfe en fredning uden at lægges op til en god og konstruktiv dialog med de mange berørte lodsejere. Jeg må desværre konstatere, at DN's generelle respekt for den grundlovssikrede private ejendomsret kan ligge på et lille sted. Jeg forstår godt, at lodsejerne nu reagerer, og jeg lyttede til deres argumenter. Stor tak til Foreningen til Bevarelse af Gudenådalen, Landboforeningen Midtjylland og Danske Vandløb for det lærerige og smukke feltbesøg. Her går natur og kulturlandskab hånd i hånd på fornem vis. Trist at DN føler sig kaldet til at komme med et skrivebordspræget fredningsforslag, der træder lokalbefolkningen under fode og som rummer elementer, der rammer helt ved siden af skiven.


Slagkraftig gruppe

 

Folketingets Præsidium i Japan

Mandag den 7. marts til søndag den 13. marts gik turen fra Ans til Tokyo. Det skete som led i Folketingets Præsidiums rejse til Japan i den mødefri uge 10. Programmet omfattede blandt andet besøg hos det japanske parlament, besøg hos den japanske statsminister, besøg hos guvernøren i Hiroshima, besøg i Higashi-Matsushima med fokus på genopbygningen efter tsunami katastrofen i marts 2011, samt kørsel med højhastighedstoget Shinkansen. Derudover besøgte vi også den dansk ejede virksomhed, WIDEX, som producerer høreapparater af høj kvalitet og med flot design til mange af verdens lande. På billedet ses præsidiets besøg hos det japanske overhus, der har 240 folkevalgte medlemmer. I modsætning til Danmark har det japanske parlament to kamre, underhuset og overhuset.

Vi fik en god og venskabelig drøftelse af parlamentets rolle og arbejdsform samt en rundvisning i den fantastisk flotte plenarsal.

 

Hiroshima

Det var på en gang forstemmende, interessant og tankevækkende at aflægge besøg hos Peace Memorial Museum i Hiroshima den 11. marts. Her formidles historien om atombomben, der blev kastet over Hiroshima den 6. august 1945 kl. 0815 præcis, hvor museet i dag ligger. Bomben detonerede 600 meter over jorden og alt i en radius af 2 km blev totalt ødelagt på sekunder. 140.000 mennesker omkom umiddelbart eller frem til december 1945. Dertil kom alvorlige langtids følgevirkninger som følge af radioaktiv stråling. Præsidiet besøgte også mindesmærket for de omkomne og nedlagde en krans. Endelig besøgte vi Atomic Dome - en ruin, der vidner om atombomben over Hiroshima - er i dag UNESCO verdenskulturarv. Lad os alle kæmpe for en verden i fred og frihed - uden brug og yderligere spredning af kernevåben.

 

V holdt stand

Venstre viste naturligvis flaget i forbindelse med den store handels- og familiemesse i Bjerringbro Idrætspark søndag den 6. marts. Rigtig mange kiggede forbi V standen til en politisk snak. Venstre viste naturligvis flaget i forbindelse med den store handels- og familiemesse i Bjerringbro Idrætspark søndag den 6. marts. Rigtig mange kiggede forbi V standen til en politisk snak.


 

Pihl genopstillet til Folketinget

Tak for tilliden til de mange V medlemmer og VUere, der på Asmildkloster Landbrugsskole den 10. februar genvalgte mig som folketingskandidat i Viborg Østkreds. Det er en stor tillidserklæring, som jeg er glad og stolt over. Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til jeres tillid! Også et tillykke til min medkandidat i Viborg Vestkreds, Holger Laustsen. Jeg ser frem til et godt samarbejde om at sikre V et godt folketingsvalg i Viborg Kommune, når vælgerne igen skal stemme.

Medlem af Færdselssikkerhedskommissionen

Onsdag den 27. januar udpegede transport- og bygningsminister, Hans Chr. Schmidt, de nye medlemmer i Færdselssikkerhedskommissionen. Kommissionens opgave er at tage initiativ til færdselssikkerhedsmæssige tiltag, der har til formål at nedbringe af trafikulykker samt at vurdere forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf.

Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti overtager posten som formand for Færdselssikkerhedskommissionen efter Karsten Nonbo (V). Lennart Damsbo Andersen fra Socialdemokraterne bliver ny næstformand. Jeg er også indtrådt i kommissionen. Jeg ser meget frem til arbejdet i dette vigtige forum om at forebygge alvorlige ulykker i trafikken.

Derudover beskikkes følgende politiske medlemmer:

 • Villum Christensen (LA)
 • Rasmus Jarlov (K)
 • Karsten Hønge (SF)
 • Henning Hyllested (EL)
 • Christian Poll (Alternativet)
 • Andreas Steenberg (RV)

Læs mere om kommissionens arbejde her.

Læs Transport- og Bygningsministeriets pressemeddelelse her.


 

Transportpolitisk debat

Onsdag den 27. januar kl 1215-1300 deltog jeg i en transportpolitisk debat i DR P1. Emnet omhandlede det faktum, at vi hvert år holder i kø for omkring 15 milliarder kroner på vej til og fra jobbet. Budskabet fra mig var klart: Vi skal støtte op om den enkeltes individuelle transportvalg. SR og SRSF-regeringen tømte statskassen ved bl.a. at satse ensidigt på den kollektive transport. Vi mener omvendt, at det nu er vejenes tur, ligeså snart anlægsstoppet er ophævet og kassen ikke længere er tom.

Levende debatmøde i Ørum

Venstre i Front. Lige en hilsen fra OK Tanken i Ørum, hvor vi har gang i et godt og levende debatmøde med godt 30 deltagere. Folkestyre i højeste potens. Jeg er stolt over, at lokale V foreninger landet over er garanter for god politisk debat og direkte dialog mellem os folkevalgte og borgerne.

 

Dialog med de lørdagshandlende

Lige en hilsen fra Sct. Mathias Centret i Viborg, hvor jeg lørdag den 16/1-16 viste flaget for Venstre sammen med byrådsmedlemmer, organisationsfolk og aktive VUere og havde en god dialog med rigtig mange af de lørdagshandlende. Valg skal vindes mellem valgene. Direkte dialog med vælgerne er helt afgørende i vores folkestyre.

 

V møder i Mønsted og Stoholm

Flot fremmøde. Stor tak til de omkring 80 lokale borgere, der om eftermiddagen og aftenen den 13. januar mødte frem til V møderne i Mønsted og Stoholm for at deltage i en aktuel debat om balance mellem land og by, flygtningekrisen, kommunal service mv. Det er demokrati, når det er bedst!


 Virksomhedsbesøg i Karup

Onsdag den 13. januar var jeg på virksomhedsbesøg hos Danmarks største kartoffelmels-fabrik i Karup sammen med lokale venstrefolk. Her producerer 40 dygtige medarbejdere 85.000 tons kartoffelmel om året, foruden andre kartoffelprodukter.


 

Nytårssammenkomst for det diplomatiske korps

Lige en hilsen fra Christianborg, hvor jeg den 12. januar, sammen med Folketingets formand, var vært ved dagens store og traditionsrige nytårssammenkomst for det diplomatiske korps. Det er en fornøjelse på vegne af Folketinget at byde velkommen til ambassadører fra alle dele af verden.
Invitation til møde med miljø- og fødevareministeren om fødevare- og landbrugspakken

Venstres medlemmer i Region Midt og Nord og andre interesserede inviteres hermed til medlemsmøde med Danmarks miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen (V).

Mødet bliver afholdt onsdag den 6. januar fra kl. 19.00-21.30 hos Asmildkloster Landbrugsskole Asmildklostervej 1, 8800 Viborg

Mødet vil bestå af en lukket del alene for medlemmer og derefter en åben del. Begge dele af mødet vil give rig mulighed for spørgsmål og debat med ministeren.

Læs invitationen her.

Venstre i Front

I løbet af uge 2 deltager jeg i Venstre i Viborg Kommunes massive kampagne "Venstre i Front". Målet er at sørge for en god og direkte dialog mellem os politikere og vores bagland. Desuden vil vi gerne hverve nye medlemmer til Venstre.

Mød mig og andre af Venstres lokalt valgte politikere ved følgende åbne arrangementer:

 • Mandag den 11/1 kl. 19.00-21.00 i Viften, Realskolevej, Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus. Læs mere her.
 • Onsdag den 13/1 kl. 16.00-18.00 i Østfjendshallen. Læs mere her.
 • Onsdag den 13/1 kl. 20.00-22.00 i Stoholm Fritids- & Kulturcenter. Læs mere her.

Se annoncen vedr. arrangementerne i Østfjends (Mønsted og Stoholm) onsdag den 13. januar her.

 • Lørdag den 16/1 kl. 10.00-14.00. Medlemskampagne i Sct. Mathias Centret. Læs mere her.

 • Søndag den 17/1 kl. 10.00-14.00. Debat ved OK-tanken i Ørum under temaet: "ER DET I ORDEN AT NÆSTEN ALLE ANLÆGSPENGENE BRUGES I VIBORG BY?" Der serveres GRATIS stegt flæsk m/ persillesovs. Læs mere her.

 

Kronen og den sunde fornuft

Jeg kan med glæde melde, at jeg den 15/12 har haft et rigtig godt møde med kulturminister Bertel Haarder, hvor vi drøftede problematikken vedr. den igangværende klapjagt på de kongelig privilegerede kroers brug af den lukkede kongekrone. Ministeren lyttede nøje til de stærke og saglige argumenter for at finde en mindelig løsning, der giver mulighed for at hævde og værne om et vigtigt stykke dansk kulturhistorie uden at der sker et kommercielt misbrug af kongekronen som statsligt symbol. Herunder, at det kgl. danske postvæsen i 1984 faktisk udgav en serie frimærker, der var en hyldest til de kgl. priv. kroer. Samt at der i befolkningen spores stærk opbakning bag de 113 kroers brug af kronen i fortællingen om deres historie. Ministeren har lovet igangsætte arbejdet for en konkret ændring af reglerne, så der findes en fornuftig landing i denne sag. Jeg vender tilbage med en orientering, når der forventeligt i januar er nyt i sagen.

 

Borgermøde i butikken om trafiksikkerhed og skiltetyranni

Onsdag den 3. december var jeg inviteret en tur til Salling, hvor mere end 30 engagerede borgere fra Harre, Hjerk og omegn modtog mig og påviste en cykelfarlig strækning på Rute 26. Desuden blev jeg orienteret om en restriktiv forvaltning af reglerne for skiltning - noget, som hæmmer den lokale købmandsforretning og det lokale kunstgalleri. Efter turen i terrænet var der et hyggeligt borgermøde hos købmanden i Harre - med fint traktement og en god konstruktiv debat i selve butikken mellem kølediskene.  Jeg takker de mange fremmødte for at sætte mig ind i situationen. Jeg skal nok følge op på sagen.

                              Blå og røde i fælles kamp

Det var et usædvanligt optrin, der mødte de mange lørdagskunder i Sct. Mathias Centret i Viborg den 28. november. Sammen med min MF-kollega Karin Gaardsted (S) kæmpede vi skulder ved skulder for et JA ved folkeafstemningen torsdag den 3. december.


Vækst og udvikling i hele Danmark

Jeg er stolt over, at regeringen har særligt fokus på vækst og udvikling i hele Danmark. Helt konkret har vi fremlagt et udspil, der indeholder mere end 100 tiltag med løsninger på en lang række af Danmarks udfordringer. Vi fokuserer blandt andet på landbruget og fødevaresektorens konkurrenceevne, en opblødning af den rigide planlov samt en sænkning af skatter og afgifter. Derudover forbedrer vi mulighederne for at bo og arbejde uden for byerne, idet vi sørger for bedre lånemuligheder og bedre bredbåndsdækning i de tyndere befolkede områder.

Kunne jeg som transportordfører have ønsket mig hurtige tiltag med fokus på bedre veje? Ja naturligvis. Men da den tidligere regering har efterladt en slunken statskasse og sprængt det nationale "anlægsloft", har det været nødvendigt med en "anlægspause", hvor der ikke iværksættes nye statslige projekter i 2016.

Til gengæld kipper jeg med flaget for de initiativer, som regeringen har taget for at sikre en bedre fremkommelighed i hele landet. Vi foreslår lavere transportudgifter til og fra de små øer samt en driftssikker færgebetjening. Dette er vigtigt, eftersom færgerne er den eneste vej til omverdenen for disse øer. Derudover vil vi nedsætte prisen for at pendle over Storebælt. Vi vil også sikre mobiliteten mellem hjem, arbejde og uddannelse. Drømmejobbet er nemlig ikke altid lige rundt om hjørnet.

Den tidligere regering satsede massivt på cyklisme og kollektiv transport, men vi er af den overbevisning, at afstandene betyder, at cykel og busser ikke altid er et reelt alternativ i store dele af landet. Kortere og billigere rejsetid kan gøre det mere attraktivt at pendle og dermed muligt for flere mennesker at få eller bibeholde et job og samtidig blive boende på landet. Derfor vil vi hæve hastighedsgrænsen på udvalgte motortrafikveje fra 90km/t til 100 km/t og samtidig tillade højere hastighedsgrænser for særligt godkendte traktorer, campingvogne og påhængsvogne.

Derudover vil vi nedsætte aldersgrænsen for kørekort til lille knallert til 15 år, hvor den i dag er 16 år. På denne måde vil vi sætte danske unge på niveau med unge i de andre EU-lande, hvor man længe har kunnet erhverve sig et kørekort som 15-årig. Slutteligt vil vi indføre en forsøgsordning, hvor 17-årige får mulighed for at erhverve sig kørekort, forudsat at de ledsages af en erfaren bilist det første år.

Trods fremgang i dansk økonomi og en stigning i beskæftigelsen er væksten ikke kommet hele Danmark til gode. Derfor er det glædeligt, at Venstre så hurtigt følger op på sit valgløfte og fremlægger initiativer, der skal sikre vækst og udvikling i hele landet.

Boligjob-ordning fortsætter

Så har regeringen leveret endnu et konkret resultat til gavn for befolkningen. Der er indgået politisk aftale om at videreføre den velfungerende BoligJob-ordning. Ikke mindst mange ældre borgere og travle børnefamilier har gavn af ordningens fradrag for rengøringshjælp. Og ordningen er til glæde for mange mindre håndværkerfirmaer landet over. Sort arbejde gøres hvidt. Og så er der kommet fradrag for etablering af bredbånd med i ordningen. Du kan læse mere her.

 

Lokale liberale løver fylder 100 år

"Frihedskagen" er klar. Hun startede helt fra bunden i formiddags, men nu - 7 timers koncentreret arbejde senere - er min dygtige hustru, Anne Mette klar med en flot kæmpekage, der skal nydes i dag ved VU Viborgs festlige 100 års jubilæum. Der er reception i VU lokalerne, St. Sct. Hans Gade 11, Viborg fra kl. 1500.

Jeg glæder mig til at fejre de unge lokale liberale løver.


Danmark i bedre balance - Massiv udflytning af statslige job

Regeringen har i dag præsenteret en slagkraftig plan for målrettet og klog udflytning af ca. 4000 statslige arbejdspladser til provinsen. Jeg glæder mig over denne hurtige handlekraft og beslutsomhed i forhold til vores valgløfte. Viborg er i den forbindelse tilgodeset med 248 statslige job af juridisk karakter. Det kipper jeg med flaget for. Det giver rigtig god mening i lyset af Viborgs status som "Jyllands juridiske højborg" (Landsret, byret, statsadvokatur og Forsvarets Auditørkorps). Nu kommer der endnu mere synergi til gavn for borgerne i hele Danmark, til gavn medarbejdernes stærke faglige miljø, og med en markant lavere husleje for staten til følge. Et godt eksempel på, at regeringens udflytningsplan er velgennemtænkt. Sådan skal det gøres! Du kan læse planen her.

  Folketingets festlige åbning

Som medlem af præsidiet havde jeg den 6/10-15 den store ære og fornøjelse at føre HKH Kronprinsen op ad den røde løber på Store Trappe til kongelogen i folketingssalen. På vejen fik vi en rigtig god dialog om vores fælles passion for bl.a. biler og det danske forsvar.

 Grauballe Skole på Borgen

Dagens besøg på Borgen af 6. klasses elever fra Grauballe Skole var en udsøgt fornøjelse. Sjældent har jeg mødt så spørgelyste og engagerede elever.

 


Pihl på toppen

Fredag den 25/9-15 var jeg sammen med en kreds af andre transportinteresserede på feltbesøg på Sprogø og Storebæltsbroen. Det er en meget stor oplevelse at komme op på toppen af de 254 meter høje pyloner, hvorfra bilerne på broen minder om små tændstikæsker. Efter nydelse af dette fantastiske  trafikale overblik var det tid til en rundvisning på naturperlen Sprogø med det velholdte fyrtårn og den tidligere statslige institution for kvinder. Dagen sluttede med en god debat om udfordringerne inden for transport og infrastruktur. Høj mobilitet og effektiv transport gør os alle rigere og sikrer flere gode danske job. 

   

                         Effektiv transport gør os rigere

Effektiv logistik og transport. Lige en hilsen fra Børsen, hvor jeg lige har haft fornøjelse at holde tale for disse 15 dygtige speditører og tolddiplomer og gratulere dem med veloverstået efteruddannelse. Vi har brug for dygtige folk, der kan koordinere og planlægge effektiv transport af gods og varer ude som hjemme. Læs min tale her.

                                         Besøg hos Tican  

Tak til adm. dir. Ove Thejls og produktionsdirektør Henrik Kæmpe og medarbejderne for dagens lærerige besøg hos Tican slagteriet i Thisted. Her slagter og forarbejder de 650 medarbejdere knapt 40.000 danske grise om ugen. Det er produktionsdanmark i højeste potens. Det skal vi værne om og styrke i de kommende år trods benhård international konkurrence. Bl.a. ved at fjerne dyre og skadelige danske særregler og ved at give plads til større animalsk produktion i Danmark hånd i hånd med et godt miljø.


 

Transportpolitisk åbningsdebat

Tak for en god og saglig debat ved den transportpolitiske åbningsdebat i Industriens Hus mandag den 21. september 2015. Tak for gode argumenter og forslag fra konferencens mange deltagere. Herunder vedr. Langsigtet Helhedsplan for trafikale investeringer, vedligeholdelse af veje, bedre sammenhæng og effektivisering i den kollektive transport, taxilovgivningen, strategi for luftfarten, udvikling af de danske havne og søtransporten, og håndtering af det store hul i Togfonden. Det handler alt sammen om at sikre høj mobilitet og effektiv transport af personer og gods i Danmark. Det bliver vi nemlig alle rigere af.

                                     National Flagdag

Lørdag den 5. september var der national flagdag til ære for Danmarks udsendte personel. Dagen markeredes landet over. Selv deltog jeg i eftermiddagens mindegudstjeneste i Holmens Kirke samt den efterfølgende parade på Christiansborg Slotsplads og Folketingets reception for deltagerne. Mit budskab var klart: God flagdag til alle udsendte, veteraner og jeres pårørende. STOR TAK for jeres indsats. I gør Danmark ære!
 

Grundlovsmøde 2015

Fredag den 5. juni deltog jeg i to Grundlovsmøder i henholdsvis Karup og Viborg.

Grundlovsdag er i sandhed en festdag. En festdag, hvor vi med glæde og stolthed hejser Dannebrog landet over. En festdag, hvor vi fejrer Grundloven, det danske folkestyre og – ikke mindst - vores FRIHED. Jeg vil endda gå så langt som at kalde datoen den 5. juni for ”Danmarks nationaldag”. Og i dag er det så 166 år siden, at Danmark fik sin første grundlov. Og i år er dagen endnu mere festlig fordi vi også kan fejre 100 året for kvindernes valgret.

Du kan læse min tale her.

 

Revision af vandløbsloven

Pressemeddelelse den 22/5-15

Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at foretage en revision af vandløbsloven, så det fremgår tydeligt, at lovens formål er at aflade vandet. Beslutningsforslaget blev behandlet første gang i Folketingssalen den 21. maj. Efter debatten fremstår det tydeligt, at regeringen og de borgerlige partier er uenige om vandløbsvedligeholdelse.

-Utallige sommerhusejere, boligejere og lodsejere er hvert år plaget af klimaændringerne, hvor blandt andet monsterregn fremkommer oftere og oftere. De må beklageligvis se deres jordarealer og huse blive tildækket af vand som en konsekvens af de oversvømmelser manglende vedligeholdelse af vandløb medfører, fastslår medlem af Folketinget og hovedordfører for beslutningsforslaget, Kristian Pihl Lorentzen.

Kristian Pihl Lorentzen mener, at det er på tide, at de mange sommerhusejere, boligejere og lodsejere kommes til undsætning. Miljøminister Kirsten Brosbøl udtrykte omvendt bekymring overfor at ændre loven. Hun er af den overbevisning, at loven allerede på nuværende tidspunkt rummer muligheder for vandløbsvedligeholdelse, og hun mener, at miljøet skal prioriteres højt i landets vandløb.

De borgerlige partier mener omvendt, at den manglende vandløbsvedligeholdelse er årsagen til de massive oversvømmelser, og derfor har de stillet dette beslutningsforslag, hvor de lægger op til, at hensynet til mennesker og miljø godt kan gå hånd i hånd.

-Et middel til at hjælpe de mange desperate sommerhusejere, boligejere og lodsejere er at revidere vandløbsloven. Derfor er det mig ubegribeligt, at miljøministeren gang på gang afviser at foretage initiativer, som prioriterer menneskerne. I stedet har regeringen et ensidigt fokus på miljøet. Vores pointe er blot, at hensynet til mennesker og miljø godt kan gå hånd i hånd i forhold til vandløbsvedligeholdelse, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Under behandlingen i Folketingssalen henviste Kristian Pihl Lorentzen til den såkaldte ”Aalborg-metode”, hvor det både lykkes at skære grøde flere gange årligt samtidig med, at miljøet tilgodeses.

 

Lokalpolitikere fra Silkeborg på Borgen

Torsdag den 21. maj fik jeg sammen med min MF-kollega, Mads Rørvig, besøg af Silkeborg Kommunes Plan-, Miljø- og Klimaudvalg med udvalgsformand Jarl Gorridsen i spidsen. Udvalget fik en rundvisning i folkestyrets store domicil. Desuden blev det til en god snak om emner af interesse for Silkeborg Kommune, herunder behovet for opblødning af Planloven, så kommunerne får større spillerum til fornuftige beslutninger, der kan styrke den lokale udvikling. Desuden blev der snakket om ændring af vandløbsloven med det mål at undgå oversvømmelser og forsumpning af landskabet langs med vandløbene. Udvalgets besøg var et led i en flere dages studietur til hovedstaden og Malmø. 

 

Besøg hos Københavns Lufthavn

Onsdag den 13. marts besøgte jeg Københavns Lufthavn for at drøfte den nedgradering, som flypassager til/fra provinsen har oplevet i de seneste uger som følge af flytningen af indenrigsafgange fra Terminal 1 til Terminal 2/3. Jeg har tilladt mig, at rejse problemet i klare vending. Til min glæde kunne jeg i dag ved selvsyn konstatere, at Københavns Lufthavn nu har iværksat en række tiltag, der skal forbedre forholdene og minimerer tidsforbruget i København for flypassagerer til provinsen. Herunder dette særlige pendlerspor i sikkerhedskontrollen, som jeg inspicerede her til morgen sammen med bl.a. transportministeren og flypendlertalskvinder fra Aalborg og Bornholm. Desuden er der ansat ekstra personale til sikkerhedskontrollen og som servicemedarbejdere/vejvisere i lufthavnen. Endelig arbejdes der på at få etablere en ”CPH Express” ordning, hvor man med et klippekort og mod betaling kan komme lynhurtigt igennem sikkerhedskontrollen, hvis man er sent på den. Det kan godt betale sig at råbe vagt i gevær!