Hvor der er vilje, er der vej!

Jeg kæmper for et Danmark i bedre balance. Vi skal sikre vækst og jobskabelse i alle dele af landet.
Jeg har siden 2006 været transportordfører for Venstre som en hovedopgave. Desuden har jeg siden valget i 2015 været Venstres repræsentant i Folketingets Præsidium. Derudover er jeg medlem af udvalgene for forsvar, miljø- og fødevarer, skat og energi.

 

 

Nyheder

12. marts 2018

Videohilsen til støtte for Tange Sø

På grund af rejse med Folketingets præsidium til Sydkorea var jeg i år forhindret i at deltage i generalforsamlingen hos Foreningen…

LÆS MERE

Månedsbrev fra Borgen

1. marts 2018

Hver måned udsender jeg nyhedsbrevet NYT FRA BORGEN, som omhandler min hverdag på Christiansborg. Hvis du har lyst til at følge med i mit liv som politiker, kan du læse nyhedsbrevene her.

Februar 2018 

LÆS MERE

Balanceret løsning omkring motorvejsrastepladserne

28. februar 2018

Jeg glæder mig meget over, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti i dag har indgået en aftale om udmøntningen af finanslovsaftalen ved parkeringstidbegrænsning for lastbiler på motorvejsrastepladserne.

For Venstre har det været vigtigt at få sat en stopper for den ”langtidsparkering”, der opleves på en række rastepladser, og som fratager kapacitet fra afholdelse de helt nødvendige og lovbefalede pauser og hvil. Omvendt har det være afgørende for os, at…

LÆS MERE

Fremtidens tog

2. februar 2018

Alle partier, undtagen Enhedslisten, har indgået en historisk aftale om grundlaget for køb af fremtidens tog.I dag er togdriften langt fra så stabil og pålidelig, som passagerne har krav på. Det skyldes hovedsageligt…

LÆS MERE

Seksårig aftale for Forsvaret

1. februar 2018
Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blevet enige om en seksårig aftale for Forsvaret. Forsvarsliget strækker sig fra 2018 til 2023 og indeholder et løft på 800 mio. kr. 

LÆS MERE

Aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed

1. februar 2018

Så lykkedes det at få en politisk aftale på plads, der skal forbedre forholdende for fremkommelighed og trafiksikkerhed. Aftalen er indgået mellem med regeringen og Dansk Folkeparti. I aftalen er der afsat midler til en række projekter,…

LÆS MERE

50 mio. kr. til Støjbekæmpelse

1. februar 2018

Regeringen og DF blevet enige om at afsætte 50 mio. kr. til at bekæmpe støj fra motorvejene rundt om i Danmark. Det er stort skridt i den rigtige retning. Rundt om i landet…

LÆS MERE

Visionært projekt i Laven

30. januar 2018


I går var jeg på feltbesøg i Laven og besøge borgerforeningen samt borgmester Steen Vindum. Her blev jeg sat ind i et nyt og visionært projekt, nemlig etableringen af et beboer- og kulturhus ved søpladsen…

LÆS MERE

Udflytning af statslige arbejdspladser

18. januar 2018LÆS MERE