Hvor der er vilje, er der vej!

Jeg kæmper for et Danmark i bedre balance. Vi skal sikre vækst og jobskabelse i alle dele af landet.
Jeg har siden 2006 været transportordfører for Venstre som en hovedopgave. Desuden har jeg siden valget i 2015 været Venstres repræsentant i Folketingets Præsidium. Derudover er jeg medlem af udvalgene for forsvar, miljø- og fødevarer, skat og energi.

 

 

Feltbesøg i Løgstrup

17. november 2017

Stor tak til byrådskandidat Anders Jensen og de lokale handlende, der til morgen satte mig ind i behovet for bedre skiltning til butikker og aktiviteter i mindre byer med omfartsvej. Jeg tager sagen med til transportministeren, der er ved at lægge sidste hånd på en længe ventet ny bekendtgørelse om tiltrængt lempelse af skiltningsreglerne…
LÆS MERE

Cykelpolitisk tænketank

16. november 2017

Her til morgen deltog jeg i et særdeles interessant møde hos Dansk Erhverv på Børsen i den nyoprettede Cykelpolitisk Tænketank. Som transportpolitisk ordfører er jeg meget optaget af måder, hvorpå vi kan komme trængsel i byerne til livs. Her ser jeg cyklen som et vigtigt middel. Fremme af cyklisme, bedre cyklistadfærd…

LÆS MERE

GODT NYT: Satspuljeaftale sikrer mere værdighed i ældreplejen

15. november 2017

Regeringen har netop indgået en ny satspuljeaftale på ældreområdet. Aftalen skal give mere værdighed, livskvalitet og hjemlighed i plejen af de ældre. Derfor tilføres 326,6 mio. kr. til initiativer, der vil styrke den danske ældrepleje. Det glæder jeg mig over.

Bl.a. skal der etableres et nyt nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje. Videnscenteret skal bl.a. støtte kommunernes arbejde med værdig pleje ved hjælp…

LÆS MERE

Ny erhvervs- og iværksætteraftale gør det lettere at drive virksomhed

15. november 2017

Regeringen indgik den 12. november, sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, en tiltrængt politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. Med aftalen bliver der afsat 14,7 mia. kr. frem til 2025 til initiativer, der skal styrke iværksætter- og aktiekultur samt det danske erhvervsliv. Derudover følger en række afgiftslettelser på bl.a. grænsehandelsfølsomme varer og en lempelse af elvarmeafgiften, som vil gavne vedvarende energi. Det er der…

LÆS MERE

Månedsbrev fra Borgen

7. november 2017

Hver måned udsender jeg nyhedsbrevet NYT FRA BORGEN, som omhandler min hverdag på Christiansborg. Hvis du har lyst til at følge med i mit liv som politiker, kan du læse nyhedsbrevene her.

Oktober…

LÆS MERE

Trafikalt sommertogt

1. september 2017


Dag 1 Skagen - Hirtshals

Startskuddet på sommertogtet gik fra Skagen St. d. 3. august. Det var her Rasmus Prehn og jeg første gang stiftede bekendtskab med den brintbil der de næste fem dage skulle transportere…

LÆS MERE